ADD ANYTHING HERE OR JUST REMOVE IT…
تماس با ما: 02188754058

مقالات اختصاصی

طراحی محوطه

طراحی محوطه

در طراحی محوطه سازی باغ و فضا سازی ویلا در معماری طراحی منظر ،توضیحاتی خواهیم داد که در طراحی معماری ساختمان ، اصول محوطه سازی و فضای سبز دارای کاربرد می باشد که در مقالات مختلف برای شما عزیزان قرار گرفته است. همواره در طراحی فضاها فرم ها را باید باید اصول خاصی سازماندهی کرد تا فضای باز خوش ترکیبی بوجود آید.اصولی چون وحدت و هماهنگی اغلب به ارتباط بین روشی خاص و یک اصل بنیادین باز می گردد.

طراحی محوطه سازی

کاربرد این اصول باید در طول دوره ی طراحی محوطه سازی ویلایی و فضای سبز شروع شده و تا دوره اصلاح طرح ادامه داشته باشد . برداشت اول ناظر و لذت او از محیط اطراف به دو اصل مکمل ادراک دارد. در ابتدا لزوم ایجاد انگیزه طریق تجربه ای تازه ولزوم آشنایی با طرح اولین اصل پاسخ به تغییرات می باشد.
ویلای مدرن
دومین اصل پاسخ به ثبات می باشد.چنین پاسخ هایی نیازمند تناقض می باشد. شما خواه طراح تازه کار باشید یا طراح حرفه ای و با تجربه ، همواره می توانید پیشرفت کنید . فرم در منظر ، بیان بصری و نهایی نیروهای زیادی ست که بر طراحی خارجی تاثیر میگذارد ،زمین احداث بنا به خوی خود بیانگر فرصت ها و محدودیت هاست ،معماری منظر تجسم ترکیب ماهرانه ی نیرو های یاد شده است . به این ترتیب برای ایجاد تغییرات محیطی مبتنی بر نیازهای انسانی ، شرایط محیطی اهمیت زیادی دارد. فرایند دستیابی به فرم مطلول هدف اصلی مقالات می باشند.فرم و عملکرد دو جزء حساس و قابل تامل این فرایند می باشند .

دانستن اصول طراحی منظر پیش نیاز یک پروژه موفق

عده ای معتقدند فرم از عملکرد پیروی می کند ، یعنی فرم نتیجه ی منطقی تجزیه و تحلیل ابتدایینکات عملکردی است. عده ا دیگر بر این اعتقاد دارند که فرم دارای اصالت خاص خود می باشد و می تواند بر چگونگی استفاده از سایت ( زمین احداث بنا ) تاثیر بگذارد. به عبارتی دیگر ممکن است فرن خود را به عملکرد تحمیل کند و یا از آن پیشه بگیرد. چون مفاهیم معمولا به ایده ها و مشکلات عملکردی پی پردازند ،اما با این همه معتقدیم فرم جزء ترکیب شونده ی عملکرد است .
محوطه لوکس
مرحله ی بعدی در طراحی محوطه و فضاسازی ویلا درک مفهوم منظر است ، مفاهیم کلی دست به دست هم می دهند تا تصویر ، مشخصه ی اصلی ، هدف و ماهیت زیر بنایی پروژه نمود یابد. این سطح از مفهوم سازی نوعی حس مکان خاص بودن سایت را مشخص میکند. یعنی این حس که یک سایت خاص (زیر بنای احداث پروژه ) دارای اهمیت ویژه و معنایی ویژه جدا از زیبایی و عملکرد است . در این سطح طراح معمار باید از خود بپرسد این مکان واقعا قرار است چگونه باشد ؟؟
طراحی ویلایی
طرح هایی که زیر بنای مستحکم فلسفی داشته باشند ، در خود هویتی قدرتمند خواهند داشت . کسی که چنین بنایی را مشاهده می کند می داند که در جایی خاص است . بسیار از مناظر ما که بصورت حرفه ای طراحی شده اند فاقد روح مکان هستند. یعنی که مربوط فقط به همان سایت خواهد بود.

فضاسازی مدرن و طراح مدرن محوطه

طراح باید این روح را کشف و تعریف کند تا در یابد که سایت به چه چیزی تبدیل خواهد شد و با حساسیت فراوان ار بر اساس عملکرد و فرم طراحی تعبیر و تفسیر کند و از این طریق به عمق کار روح تازه ببخشد.طراح برای ایجاد همچین زمینه هایی باید از خود همدلی نشان دهد و لازم است موقعیت ، احساسات و انگیزه ی مشتریان را درک کند.
ویلا سازی مدرن
فرم های نمادین به فضای کار ویژگی منحصر بفدی می بخشد زیرا اغلب راز گونگی طرح ها را بیشتر می کند و به این ترتیب هرکاربر می تواند آن فضا را نتفاوت از دیگران تفسیر کند .به طور کلی در طراحی باغ و منظر به روش غربی ، طرح فاقد عمق فلسفی یا نمادگرایی است ،اما به این موارد نیازی نیست و اگر طراحان به دنبال روح مکان بگردند و در جستجوی معنا باشند ، موقعیت های فراوانی دریافت خواهند کرد. باید دید طراح می خواهد چه تصویری را در چه مکانی نشان دهد . به عنوان مثال شبیه سازی فضایی و نمادگراییرا می توان مرتبط ساخت با مکانی که تصویری از قدرت و موفقیت است یا فضایی که اهمیت تکنولوژی را نشان می دهد . مکانی تحریک کننده که کاربر را منقلب میکند و آرامشش را برهم میزند و اورا متعجب و سردرگم میکند.
طراحی محوطه
وقتی طراح مفاهیم فلسفی متناسب با شرایط سایت و یا مشتری را تعیین کرد ، اقدام بعدی وی بیان این مفاهیم در قالب عینی و ملموس خواهد بود. از طیق جمع آوری ایده ها و طوفان فکری ، تصویر های بصری شکل میگیرند. پیام های تکنولوژی برتر در واقع خطوطی تند و صریح اشکال هندسی و سلطه ی مواد ساخته شده به دست انسان مانند پلاستیک ، فلز و بتون میباشد.

همگام شدن طراحی محوطه سازی با طبیعت

ارزش قائل شدن برای محیط زیست ممکن است با اشکال ارگانیک و برتری مواد لطیفی چون چمن ، درختان ، گیاهان و آب همراه شود. مکان هایی که به منظور سرگرمی طراحی شده اند عناصر متحرکی را مطلبند که معمولا با رنگ های شاد رنگ آمیزی شده اند. در حالی که فضا های آرامش بخش اصولا به عناصر ساکت و ایستا نیاز دارد.
محوطه ی مدرن

حال کدامیک از حالات روحی در طراحی محوطه بیشتر با هدف کلی هماهنگ است ؟

حالت روحی مناسب می تواند موارد زیر را داشته باشد : جدی ،سر به هوا فعال ، منفعل شگفتی آورنده ، صریح درون گرا ،برون گرا دارای روحیه همکاری ، دارای روحیه معارض تحریک کننده ، آرامش دهنده دارای روحیه تقبلی ، دارای روحیه گوشه نشینی سپس می توانیم از خود بپرسیم کدام فرم یا ماده فیزیکی چنین حالتی را به ذهن القا میکند ؟ تاثیر حواس غیر بصری در چه حد است و آیا حواس بصری می تواند بخشی از منظر طراحی شده باشند ؟ آیا آنها می توانند الهام بخش مفاهیم ضمنی طرح باشند ؟

ویلاسازی مدرن و طراحی مدرن کاربردی

برای ریسدم به بهترین طراحی ممکن توجه به مفاهیم ویژه عملکردی ، مشکلات ویژه را حل می کند . می توان آن ها به عنوان اهداف مهومی تشریح کرد : برای کاهش فرسایش برای حذف زهکشی های ضعیف برای کنترل خساراتی که حیوانات وحشرات وارد می کنند برای پرهیز از تخریب آثار هنری و بصری برای کاهش هزینه ی نگهداری برای رعایت محدوده ی یک بودجه ی مشخص شاید راه حل این اهداف عملی ، نمود های واضحی نداشته باشد اما در نهایت روی فرم تاثیر می گذارد . دیگر مفاهیم عملکردی معماری را می توان به آسانی رو نقشه منتقل کرد به خصوص آن هایی که به بررسی روابط بین فضا های عملکردی ، الگو های گردشی و دیگر مقدمات می پردازد با این وجود این طرح ها برای اجرایی ساختن طراحی جدید ضروری هستند.
طراحی محوطه سازی ویلا
در ادامه به بررسی بیشتر اصول طراحی محوطه سازی می پردازیم :

مفاهیم اشکال طراحی محوطه

فضاهای عملکردی و مناطق فعالیت و کار را می توان به شکل حباب هایی نشان داد که شکل منظم هندسی ندارند و کانسپتی از ذهنیت شماستکه دارای اندازه ای تقریبا واقعی متناسب با مقیاس پلان شماست و البته اهمیت بسیار زیادی دارد. سپس هدف کاربردی و نیاز های انتزاعی را درون حباب قراردهید یا آن ها را به صورت هارمونی تقسیم کنید. مثلا می توانید برای نشان دادن مسیر ها از فلش یا پیکان استفاده . پیکانها با توجه به کاربری آن می واند شکلها و اندازه های مختلفی داشته باشد.
سایت پلان
فرم های ستاره ای و یا مقطعی می توانند نقاط مهم کانونی و نقاط بالقوه کار باشند خط های دندانه دار یا نشان دهنده ی عناصر عمودی خط مانند دیوار ، تیغه یا حصار ها می باشند.

سایت پلن ، طراحی محوطه

در این مرحله از طراحی محوطه سازی بسیار مهم است که نماد های ذهنی حفظ و به راحتی ترسیم شوند و بتوانید در بهترین حالت ممکن فضا را سازماندهی کرد. بر هدف اصلی این فرایند بیشتر متمرکز شویم ی عنی بهینه سازی روایط کابردی بین مناطق مختلف به کار رفته حل نواقص مربوط به محل قرار گیری پروژه گسترش نظام حرکتی موثر و پاسخ به اینکه هرچیزی باید کجا باشد و این عناصر چگونه بر هم تاثیر می گذارند.
سایت پلان
در این قسمت نمونه ای از طراحی مفهومی یک مرکز اجتماعی را بصورت سایت پلان که کلیه الزامات در آن لحاظ شده شرایط کنونی را دقیقا ترسیم کرده مشاهده می کنید که کلیه مفاهیم در هر دو لحاظ شده با این حال این مفاهیم نسبت به یکدیگر متفاوت هستند و مقایسه دقیق جایگزین ها مزایا و معایب هرکدام از این 2 طرح را آشکار میکند و همچنین امکان انتخاب آگاهانه طراح بهتر را فراهم میسازد.
سایت پلان
حال چنانچه قسمتی از سایت پلان نیاز به تغییر یا جایگزینی داشت : می توانید آن را اصلاح کنید و نقشه ی معمارانهی خود را سازماندهی کنید تا طراحی محوطه سازی بهتر و اصولی تر انجام شود.

شکل گیری سایت پلن مناسب در طراحی محوطه

به هنگام شکل گیری در طراحی محوطه سازی ویلا بهتر است از وسوسه ی ی ارائه ی فرم ها بصورت ناهمگون و نامتعارف بپرهیزید . و نیازی نیست در این مرحله به جزئیات فرعی ، چون رنگ ، بافت ، الگو و فرم اصلی بپردازیم چراکه پس از تعیین سایت پلان مورد نظر این کارها را باید با نرم افزار به شکل دقیق ارائه کرد تا اصول تکمیل یک طرح موفق را به درستی گذرانده باشید . شما بتوانید در زمان صحیح از مفهوم به سمت فرم حرکت کنید که مقالات آتی برای شما آن تشریح می کنیم و در این قسمت نمونه از سازماندهی یک فضای آشفته را برای شما بارگذاری میکنیم.

اصول محوطه سازی

توجه داشته باشید ترسیم اشکال باید هدفمند بود تا اجرای محوطه سازی عالی انجام شود . در راستای سازماندهی کردن فضا در هر متراژ و هر موقعیت میباشد که باید ضمن پویایی طرح و مشترکات بصری به مباحث فنی و تاسیساتی که در طول پروژه به آن بر می خورید ، در آن لحاظ شده باشد تا بیترین رضایت ممکن از فضا را در بر داشته باشد. بخشی از این مطلب مربوط به پویایی اشکال و روابط و مقاومت آن ها در برابر باد ، باران و برف های شدید است که اشکال و فرم های طراحی شده می توانند هدایتگر باشند . همه چیز باید در بهترین جای خود قرار گیرند : تا پروژه علاوه بر جنبه های زیبایی شناختی و لذت های بصری دارای دوام مناسب باشد و در شرایط های مختلف و خاص محل های اصلی پروژه را کاملا از خشم و طغیان طبیعت حفظ کند که این نیز نیازمند توجه طراح در طراحی سایت پلان نیز می باشد. هر بخشی که شما طراحی می کنید باید از جنبه های مختلف شخصیت و ثبات خاص خود را به نسبت آن محیط داشته باشد . طراحی محوطه سازی نیازمند توجه ویژه شماست.
طراحی محوطه و فضاسازی
شما به عنوان طراح باید برای قرارگیری اشکال در طرحتان دلایل اصولی داشته باشید و پروژه ی هود را از زوایای مختلف بررسی و بروز نمائید .

به زیرساخت های پروژه در طراحی محوطه دقت کنید

در ادامه روش اجرای محوطه سازی را بررسی میکنیم یکی از مهمترین مسائل که موجب توجهات شما در طول طراحی پروژه خواهد بود توجه به مسائل مربوط به زیرسازی سایت پلان شماست. که از مهمترین بخش های معمارنه ساختن یک پروژه ی کامل است . در پلان اولیه توجه به زیر ساخت ها و تاسیات ، خروجی و ورودی آب ها باید به اندازه باشند. باید برای هر فضایی که در سایت پلان در نظر گرفتید برنامه ی زیرساختی آن را لحاظ بفرمائید . مسیر دسترسی آب ، نور و باد به گیاهان و خروج و تنفس آب از آنها طوری که تداخلی با مسیر های دسترسی افراد ساکن و خصوصا محل اجتماعات نداشته باشد و بتوان به راحتی از محوطه نگهداری کرد و به فضا بازهی بیشتر وطول عمر مفید بخشید .
طراحی محوطه سازی
استفاده از مصالح صحیح متناسب با شرایط اقلیمی و محیطی که البته دوستدار طبیعت باشند جزء الزامات است. با جنبه بصری همگون و با منظر ایجاد شده هارمونیک باشد. توجه به این مهم از عواملیست که در خروجی کار بسیار تعیین کننده است و از وظایف طراح پروژه به شمار می آید.

نقش پارکینگ ها در طراحی محوطه و فضاسازی

بحث بعدی مربوط به طراحی پارکینگ مجموعه است، که هم بسیار مهم است . و باید با توجه به هر محیط و مخصوصا کابری و شرایط آن جوری طراحی شود که مسیرها تفکیک شده و پس از پارک خودرو ها ، افراد تا رسیدن به محل مورد نظر در آسایش کامل باشند. و ضمن دسترسی صحیح ، در مسیر از لذت بصری نگاه به منظر ایجاد شده لذت ببرند.
ویلاسازی مدرن
که البته در این موارد و در زمینه طراحی محوطه در مقالات بعد بیشتر توضیح خواهیم داد.

از دیگر مقالات ما بازدید کنید…

روف گاردن مدرن 30 عکس و ایده در مورد طراحی روف گاردن و محوطه سازی مقالات بعدی ما در ادامه ی این موضوع ادامه دارد قسمت هایی از این مقاله برگرفته معمار موفق دبلیورید می باشد و شما می توانید خواننده ی آن باشید و به اطلاعات خود بیفزایید . امکان کپی از این مقاله فقط در صورت ذکر و لینک دهی به منبع اصلی مجاز می باشد.

ضمن آنکه برای محیط شما عزیزان:

مارون آمادگی ارائه عالی ترین طراحی و اجرای ممکن برای در زمینه های ویلاسازی مدرن ، فضا سازی مدرن ، محوطه سازی ویلا ، طراحی روف گاردن و طراحی روف گاردن مدرن و کلیه امور مربوط به طراحی معماری منظر و طراحی داخلی ساختمان می باشد. منتظر مقالات بعدی ما باشید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *