دکور و طراحی داخلی

 کناف در متن طراحی داخلی   

اصولی کلی که در طراحی با هدف ایجاد فضائی معمارانه در نظر گرفته می شود ,یکی از همین موارد فرم است، بافت و فرم مهمترین نقش را در آذین و دکوراسیون بر عهده دارند، آنها زیبائی و عملکرد را به برنامه خود می افزایند.

انتخاب بافت و فرم از سبک معماری و محدودیتهای محیطی و همچنین اولویتهای شخصی متاثر خواهد شد.بدون شک گزینه های امکان پذیر زیادی وجود دارد که وظیفه تعیین فرم را دارند ما به مشریان خود برای رسیدن به فرم دلخواهی که در نظر دارن کناف را پیشنهاد می دهیم، زیرا هر فرمی که در سر داشه باشید با آن قابل اجراست (البته نه توسط هر اکیپی) ضمن آنکه برای لایه ی سطح کناف می توان انواع بافت با مریال های مخلتف را لحاظ کرد که جلوه اصلی کناف را مزین کرده و اگر به نقش این قواعد توجه کنیم آنگاه میتوانیم انتخابی آگاهانه و هوشمندانه داشته باشیم ، اما بهترین و بدین گونه خطا های بصری را میتوان شناسائی کرد.فرم ها می توانند در نگاه ما به تناسب اثر بگذارند.به وسیله دنباله این قواعد خردمندانه خواهیم توانست فرم مناسب را برای افزایش فضا انتخاب کنیم.