نکاتی درباره کابینت آشپزخانه مدرن و شیک

محل قرار گیری آشپزخانه

          

موارد بسیاری وجود دارد ا یک کارشناس در محیط قرار میگیرد و به شما می گوید محل قرارگیری آشپزخانه در چه محیط بهر است .


کابینت آشپزخانه ام دی اف مدرن و شیک

آشپزخانه باید نزدیک به ورودی ساخته شود تا افرادی که دست پر به منزل می آیند در مسیر مهمان ها و در انتهای منزل به دنبال کانر آشپزخانه نباشند،

کابینت آشپزخانه ام دی اف مدرن و شیک

محل قرار گیری آشپزخانه

آشپزخانه ها باید طوری ساخته شوند که در جهت شمال به شرق یا شمال به غرب بوده و مجاور باغهای گل وگیاه (در صور امکان) باشند. معمولا آشپزخانه باید به دروازه باغ، درب خانه، محل بازی بچه ها وحیاط دید داشته باشند و از لحاظ داخلی مناسب با محیط منزل باشد.

کابینت آشپزخانه ام دی اف مدرن و شیک کابینت آشپزخانه ام دی اف مدرن و شیک
آشپزخانه یک محل کار در داخل خانه است، ولی اتاقی است که خانوم خانه بیشتر اوقات خود را در آن سپری می کند

 

طراحی و اجرای کابینت آشپزخانه شیک خانه

پس طراحی آن باید در نهایت دقت انجام شود. همچنین اگر در داخل آشپزخانه میز ناهار خوری وجود داشته باشد(در صورت داشن فضا در منزل)، محلی مناسب برای جمع شدن افراد خودمونی خانواده در کنار یکدیگر است

طراحی و اجرای کابینت آشپزخانه شیک خانه

نحوه چیدن وسایل آشپزخانه باید طوری باشد که فرد در هنگام کار از راست به چپ حرکت کند

طراحی و اجرای کابینت آشپزخانه شیک خانه

این کارها عبارتند از:

استفاده از سطوح نگهدای وسایل و اساس آشپزی، تدارک و پخت مواد غذایی، شستشوی ظروف در سینک و آبگیری ظروف و مهمترین آن نحوه دسترسی به هریک.

یک کابینت آشپزخانه خوب و مدرن

 

 

 

 

 

نکاتی درباره کابینت آشپزخانه مدرن و شیک نکاتی درباره کابینت آشپزخانه مدرن و شیک نکاتی درباره کابینت آشپزخانه مدرن و شیک کانتر آشپزخانه مهمتر از کابینت ها کانتر آشپزخانه مهمتر از کابینت ها یک کابینت آشپزخانه خوب و مدرن یک کابینت آشپزخانه خوب و مدرن و شیک مناسب ترین کابینت آشپزخانه کابینت و اهمیت آن در طراحی آشپزخانه ای شیک و زیبا کابینت و اهمیت آن در طراحی آشپزخانه ای شیک و زیبا