طراحی قبل از اجرا

طراحی داخلی قبل از اجرا بسیار کارامد میبشد که ما به شما توصیه میکنیم طراح کار شما حتما در زمینه طراحی قبل از اجرا  تخصص تجربه و تحصیلات کافی دا داشته باشد..

ضمن آن که هیچ وقت این اشتباه را نکنید که طرح ۳بعدی محیط خود را به شخصی دهید و اجرای آن را به شخص دیگری! زیرا در این حالت اگر در اتمام کار

طراحی قبل از اجرا در دکوراسیون داخلی

اجرایی متفاوت با آنچه در طرح دیده بودید پیش بیاید هیچ کس عواقب آن را نمی پذیرد و در این میان شمایید که متجمل ضرر خواید شد پس پیشنهاد میکنیم همیشه طراح ومجری را از هم جدا نکنید یا به عبارتی طرح را مجری خود بخواهید و با یک فرد یا مجموعه وارد مذاکره شوید

طراحی قبل از اجرا در دکوراسیون داخلی

طراحی قبل از اجرا در دکوراسیون داخلی