ADD ANYTHING HERE OR JUST REMOVE IT…
تماس با ما: 02188754058

مقالات اختصاصی

طراحی و دکوراسیون داخلی

طراحی و دکوراسیون داخلی

طراحی و دکوراسیون داخلی بخش های مختلفی دارد.تصمیم گیری درمورد انتخاب میان رنگ،گچ دیواری،کاغذ،پارچه،آینه و قاب بندی تزئینی برای دیوارها وو سقف یک اتاق یک مسآله است و شناختن وسعت هرکدام ازآن ها،مسئله ای دیگر.بیش ترتکنیک های گسترده ی امروزی،به راهنمایی و ایده گرفتن نیازدارند.

عوامل فضایی

همان طورکه قبلادررابطه با رنگ ها توضیح داده شد،چیزی که برای کارروی دیوارها انخاب می کنید چه درمورد شخصیت،حال و هوا و سبکو چه درمورد ابعاد و اندازه ی ظاهری آن می تواند تفاوتی آشکارایجاد کند.درحقیق،استفاده ی هوشمندانه ازنقش،بافت و جزئیات معماری و همچنین رنگ،می تواند آن راکوچکتریا بزرگتر،پهن تریا باریک تر،سردتریا گرم تر،روشن تریا تیره تربه نظربرساند و هرگونه بدنمایی را بپوشاند.مطمئنا،فضای حقیقی (و نه ظاهری) نیزمی تواند با تغییرات سازه ای مثل اضافه نمودن آن ها،کارنسبتا ساده ای است،تغییرکند طراحی و دکوراسیون داخلی .به روش مشابه،سقف ها می توانند به طورفیزیکی و به منظوربهترشدن ابعاد و تناسبات و یا به منظورایجاد فرورفتگی با عمق مناسب برای نصب یک نورپردازی خوب – خصوصا برای کارهای هنری و اشیاء – پائین آورده شوند.همچنین گاهی می توان برخی ازسقف ها را ازآن جایی که فضای کافی زیراتاق بالایی وجود دارد،به مقدارکمی بالاتربرد.

home-decoration-services-online-home-decorating-services-popsugar-home-on-home-decor-nice

سقف های تزئینی

سقف های تزئینی عنصربزرگ لذت درخانه های قدیمی و آپارتمان ها و عامل شگفتی آوردربرخی ازخانه های مجلل،قصرهایی که برای بازدید عموم،آزاد هستند.می توان گفت برای قرن ها،سقف ها پارچه ی نقاشی ساده ای برای تیرها،گچ بری ها،جلوه های غلط انداز،مناظرزیبا و پرداخت های رنگ و طرح بوده اند.معمارو طراح قرن هجدهم،روبرت آدام،ازطرح هایی روی سقف استفاده کرد که آنها را ازیک فرش بافته ی اتاق اقتباس کرده بود.با این حال ازاواخردهه ی 1920و اوایل 1930،سقف ها کم و بیش نادیده گرفته شده اند.ما به ایجاد سطحی هموار،سپس محو نمودن پستی و بلندی ها،ترک ها و لک ها تا جای ممکن و سپس رنگ آمیزی ساده ی آن اغلب به رنگ سفید،عادت کرده ایم.دریک اتاق متناسب و مدرن،من با این نظرموافقم که،((کم تر،بیش تراست))،اما رنگ های سفید وکرم،خسته کننده و بدون هیچ جذابت ذاتی هستند که باید درجهت روح بخشیدن به آن ها کاری انجام دهیم.گاهی می توان یک سقف رنگ آمیزی شده به صورت ابرو مه،یک نقش دیواری،چند قاب بندی کام و زبانه یا حتی یک سقف که به سادگی تیره ترازدیوارها رنگ آمیزی یا سایه پردازی شده دید،اما همه ی این مثال ها ،نادرند.می توان با برخی اقدامات روی سقف ها،کاری کرد که اتاق های خسته کننده،همگی با هم شکل بهتری پیدا کنند.امکانات اجرائی دیگر طراحی و دکوراسیون داخلی شامل به کارگیریگچ بری یا قرنیزها به همراه رنگ آمیزی ویژه آن ها،استفاده ازپارچه برای ایجاد یک فضای چادرمانند و یا چسباندن یک کاغذ سقفی گیرا می شود.

simple-and-stylish-home-decoration-design_1428459731

دیوارها و سقف

دیوارها و سقف بزرگترین بخش ها ازچارچوب یک اتاق هستند،واگرچه برای پوشانیده شدن به گرانی کف ها و پنجره ها نیستند،روشهایی که برای کاربرروی آن ها انخاب می کنید،می تواند هم فضای کلی اتاق را تقویت نماید و هم می تواند باعث شکست آن بشود.به طورتاریخی،دیوارها همواره ارزش توجه و علاقه تزئینی را داشته اند و سقفها تقریبا به طورکامل و همیشه،دقیقا تا سال 1920،موضوع کارقرارگرفته اند.متاسفانه،ازآن زمان به بعد،بیش ترآن ها به شکل ملال آوری ساده شده اند.کماکان هم برای سقف و هم برای دیوارها،انتخاب های بسیارزیادی برای اجرا وجود دارد که می توانند اتمسفرکلی یک اتاق را تغییردهند.

apartment-contemporary-living-room-design-examples-decoration-home-decoration-ideas-with-best-living-room-design-living-room-design-around-fireplace-living-room-design-elegant

ایده های طراحی و دکوراسیون داخلی

اگرسقف ها ارتفاع متناسبی دارند:

1- اگرقرنیزوجود دارد،بالای آن را با رگه هایی ازبرنج یا با یک گچ بری شبیه به قاب تصویری مطلا و بلند به گونه ای که لب به لب نصب شده باشد،لبه دارکنید.

2-خط خاتم کاری بالای قرنیز(قسمتی که لبه ی آن روی سقف قرارمی گیرد) را با رنگی متقابل رنگ آمیزی کنید،یا آن را با صفحات طلایی و یا نقره ای بپوشانید.

3- اگرازگچ بری استفاده نکرده اید،گچ بری و یا یک رزسقفی اضافه نمائید.زیباترین و گران ترین این تزئینات،ازنوع گچ و ساروج هستند.اما اگرسقف به اندازه ی کافی ارتفاع دارد،می توانید ازانواع فایبرگلاس یا پلی پروییلین استفاده کنید،که ارزان ترهستند و نصب آن ها ساده می باشد و تشخیص آن ها ازنمونه های واقعی ازفاصله ی دورمشکل است.

اگرسقف ها خیلی بلند هستند:

1-یک ریل تصویر(ریلی که برای آویزان نمودن صاویرازآن اسفاده می کنند).درارتفاع 45 سانتیمتری زیرسقف نصب نمائید ودیواربالای آن را به رنگ سقف رنگ آمیزی کنید،تا نگاه را به سمت پائین بیاورد.

2-سقف را با سایه ای تیره ترنسبت به دیوارها،رنگ آمیزی کنید.

3-سقف را پائین بیاورید و ازاین فرصت برای نصب چند نورپردازی توکاراستفاده کنید که توجه را به سمت چیزی که روی دیواراست جلب خواهد نمود.

4-اگرسقف ها خیلی کوتاه هستند یک ریل صندلی نصب کنید و آن را به صورت ازاره درآورید تا ارتفاع دیوارها را بشکند.

5-کاغذهای دیواری که راه راه عمدی دارند یا راه راه های نقاشی شده می توانند نگاه را به سمت بالا هدایت کنند تا تصویرارتفاع بیش تررا ایجاد کنند.

6-چوب پرده ها را دقیقا زیرسقف نصب نمائید (به جای این که آن ها را درست بالای پنجره ها نصب کنید)برای این که پنجره ها را بلندتربه نظربرسانند و به همین ترتیب درارتفاع سقف مبالغه کنند.

7-برای دیوارها،به وسیله ی گچ بری،رنگ یا کاغذ،قاب هایی بلند و باریک ایجاد کنید تا دیدگان را دوباره به سمت بالابکشند.

8-روی سقف ازرنگی که ازخود نوری ضعیف می افشاند،استفاده کنید.

9-چند لوله ی فلورسنت سرد،و درست درزیرآن ها پارچه هایی نازک و کشیده و یا پارچه های کتانی با دو ضخامت متفاوت نصب کنید،تا سقف را روشن کند و باعث شود شناوربه نظربرسد.

Best Interior Design

یک اتاق با سقف بسیاربلند،درعین حال پنجره های بسیاربلندی هم دارد،بنابراین چهارگوش های عمیق حاصل ازتیرها،توجه شما را به سمتسقف می کشد،همچنان که به ایجاد تناسب دراتاق کمک کند.همچنین کارایی سقف به وسیله ی شاخه هایی که به عنوان لوستری خیالی نصب شده اند،بالارفته است.

کاغذ دیواری راه راه تیره باعث می شود یک اتاق با سقف نسبتا کوتاه،بسیاربلندتربه نظربرسد – تصوری که توسط چراغ پایه دارباریک و بلند و کوزه های بزرگ تقویت شده است.

سقف آشپزخانه با استفاده ازرنگ تیره،کوتاه تربه نظرمی رسد.همچنین حباب چراغ آویزان درارتفاع پایین و کف صیقلی نیزبه کاهش ارتفاع کمک می کنید.