ADD ANYTHING HERE OR JUST REMOVE IT…
تماس با ما: 02188754058

مقالات اختصاصی

تکنیک های دکوراسیون داخلی

اگر کمی حوصله و مهارت داشته باشید می توانید دکوراسیون داخلی خود را با تزئینات افزودنی خاص تر و زیباتر از پیش کنید، البته به سبک طراحی داخلی محیط هم توجه داشته باشید. پوش دادن با پارچه یکی از این روشهاست این روش یک نسخه ی آزادترو غیرمعمول ازنقطه دارکردن است،بنابراین اجرا نمودن آن به تنهایی ساده تراست.این روش دریکفضای کوچک مناسب استزیرا اثرآن تا حدودی ابری شکل است و تصویری ازلطافت و شادی را ایجاد می کند.پوش دادن به وسیله ی یک پارچه ی بافت دارتا شده،یا یک تکه پارچه ی پنیری (نوعی پارچه ی کتانی که درتولید پنیربه کارمی رود)،پارچه ی کنفی،یا دستمال کاغذی انجام می شود.امروز در مورد تکینیک های دکوراسیون داخلی مطالب را ادامه می دهیم.هرچه جنس این ماده خشن ترو نا هموارترباشد،نتیجه خشن ترو نا هموارترخواهد بود.ازرنگ های کم مایه روی یک پوشش پایه ی سفید استفاده کنید.به شکلی دیگر،برای یک تصویربسیارلطیف،ازیک سفید سایه دارروی سفید،یا کرم با سایه ای قهوه ای،روی کرم استفاده کنید.                   maron

لاک و الکل زدن

این هنرباستانی که ازخاوردورسرچشمه می گیرد،اگربه شکل کامل و درست انجام شود،فرآیندی بسیاروقت گیراست.چرا که تا 40 لایه لاک و الکل به کاربرده می شود و قبل ازاین که لایه ی بعدی پوشش،استفاده شود،هرلایه باید به وسیله ی یک لایه پشم رشته ای براق و صیقلی شود.اما اثرحاصل به همان اندازه ای که پرمایه است،راضی کننده هم هست و درمقابل سایش و پوسیدگی بسیارمقاوم است.خوشبختانه چند روش مشابه وجود دارند که اگرچه نیازبه صبرزیادی دارند،ولی به هرحال وقت کم تری می برند.اگردرحال لاک و الکل زنی یک دیوارهستید (نه روی یک قسمت ازمبلمان که اغلب دراین روش به کارمی رود) باید با سطحی کاملاهموارشروع کنید.ساده ترین روش این است بنابرمیزان درخشندگی ای که ازسطح انتظاردارید،دو یا سه لایه ازپوشش بسیارنازک یا لاک بسیارشفاف را بردو یا سه پوشش پایه روغنی یکنواخت رنگ نیمه شفاف قراردهید.روش پیچیده تر،به کارگیری یک سری ازلعاب های سایه داربریک پوشش پایه است.سپس کل کاربرای محافظت و عمق بیشتر،لاک زده می شود.این روش یک منظره ی عمیق فوق العاده زیبا،نسبت به یک کارکاملا شفاف خلق می کند.به خاطرداشته باشید که،هنگامی که درحال لاک دهی روی یک سطح هستید،اتاق باید کاملا خالی ازگرد و غبارباشد.            homedecorators-product

عتیقه نمایی

روش بسیارموثردیگرعتیقه نمایی است.این روش یک سطح را به طورمصنوعی قدیمی می کند،به کارگیری یک لعاب یا دوغاب کثیف که با مقدارکمی ازقهوه ای مایل به زرد خام،قهوه ای سوخته یا سی ینای سوخته،سایه دارشده است باعث می شود که سطح،ملایم ترو ژرف تربه نظربرسد.شما می توانید خودتان مخلوط را درست کنید یا ازیک مایع ((قدیمی سازی)) آماده،استفاده کنید.به همین ترتیب،یک قطعه ی چوبی را می توان با به کارگیری یک پوشش رنگی یا یک لعاب با ته رنگ قهوه ای مایل به زرد،به یک قطعه ی قدیمی و مشخص شبیه نمود.      maron1

تکینیک های دکوراسیون داخلی . نقاشی خاکستری

این تکنیک سایه و روشن هایی ایجاد می کند که باعث می شود چشم فریب خورده و سطح را همراه با برآمدگی و تورفتگی ببیند،این روش دررنگ های خاکستری،سیاه و سفید اجرا می شد ولی با گام های رنگی مختلف ازرنگ های سفالین،قهوه ای و کرم نیزتاثیرگذاربه نظرمی رسد.این روش برای جزئیات معماری ارائه دهنده مانند پانل ها،گچ بری های سرستون و گچ بری ها،اثرگذاربه نظرمی رسد و همچنین برای تندیس های کلاسیک (اگراجرایی استادانه داشته باشند) مانند کوزه ها،ستون های زن پیکر،نیم ستون ها،ستون ها و فرشتگان بال دار،بسیارعالی هستند.  طراحی داخلی

نقش اندازی با الگو

هنرباستانی استنسیل کردن ازچین و سه هزارسال قبل ازمیلاد سرچشمه می گیرد و ظاهرا دراروپا ازقرن ششم بعد ازمیلاد مورد استفاده قرارگرفته است.استفاده ازاین سبک ادامه پیدا کرد تا این که تا قرن هجدهم،به نوعی معروف ازدکوراسیون و تزئینات تبدیل شد و باردیگردرقرن نوزدهم استفاده ازآن رواج پیدا کرد،این روش مورد توجه مهاجران اولیه درآمریکا قرارگرفت که ازآن به جای کاغذ دیواری های گران قیمت (و همچنین برکف،مبلمان،رو تختی و پرده های پنجره ها) مورد استفاده قرارگرفت.کاغذ دیواری های عامه پسند ازروش استنسیل کردن تقلید می کنند و بسیاری ازموارد دیگرنیزتغییرنموده اند.به هرحال این روش،روشی مفید و هنری تزئینی است که اجرای آن بسیارساده است،فقط به خاطرداشته باشید که اجرای این روش با رنگ هایی که ملایم و کمی نا هموارهستند به نحوی که به نظرنمی رسند به تازگی به کارگرفته شده اند،نتیجه ی بسیاربهتری خواهد داشت.کهنه نمایی فوری می تواند با مالش پارچه روی نقش ها به وسیله پارچه پشمی نازک یا با نقاشی به وسیله ی لایه ی نازکی ازامولسیون زرد رنگ یا یک لاک یا لعاب سفالی رنگ،روی طرح ها انجام می شود.    طراحی داخلی      maron12

گچ کاری ساده

گچ،ماده ای که سابقا عنصراصلی یک دیوارداخلی بوده است،نباید فراموش شود.دیوارهای گچی قدیمی به وسیله ی ماله کشیدن روی لایه های مخلوط ازآهک و ماسه ی خیس روی یک شبکه ی سیمی که به منظورساخت دیوارهای منحنی وارو به شکل های مختلف،ایجاد شده بود ساخته می شدند.بعد از شش ماه یا بیش ترانتظاربرای خشک شدن گچ،دیوارمعمولا رنگ آمیزی می شد یا با کاغذ پوشانده می شد،اگرچه رنگ صورتی کرمی و طبیعی آن،مخصوصا اگربا واکس پوشیده شود به خودی خود پرداخت مناسبی است،امروزه نسبتا دیوارهای کم تری به روش فوق ساخته می شوند،اما می توانید یک لایه ی سطحی ازگچ را برمقواهای نازک بازیافتی،ام دی اف،یا گچ تخته،به کارگیرید.گچ را می توانید به حال خود واگذارید یا می توانید آن را به وسیله ی سنگ ریزه های مرمریا پودرفلزی برای داشتن تلالو،یا به شکلی خشن تر،با پوشال،براده های چوب یا خاک اره،بافت دارنمائید ناب ترین پرداخت با صیقل کاری به وسیله ی کائولین (درفروشگاه های معماری موجود است) که به وسیله ی آن ظروف چینی را سفید می کنند،به دست می آید.درصورتی که کائولین روی گچ مالیده شود،باعث می شود که نوری سفید و خالص ازخود ساطع کند.  تکینیک های دکوراسیون داخلی و طراحی داخلی منزل

لازم به ذکر است مارون دکور در طرحی داخلی ویلایی می تواند از خاص ترین متریال ها برای محیط شما استفاده کند .