ADD ANYTHING HERE OR JUST REMOVE IT…
تماس با ما: 02188754058

مقالات اختصاصی

تاثیرات قالیچه و انواع آن در دکوراسیون منزل

انواع قالیچه ها
نقش قالیچه دار بعضی از سبک های دکوراسیون داخلی بسیار پررنگ می باشد و در کلیه سبک ها لازم است برای چیدمان صحیح در محیط خود با انواع قالیچه و خصوصیات آن ها آشنا شوید و با توجه به سبک طراحی داخلی خود چیمان محیط را کامل کنید.
شهرت قالیچه ها با درنظرگرفتن قابلیت تطبیق پذیری نا محدودشان،عجیب نیست.قالیچه ها نه تنها سطحی نرم و راحت زیرپاها ایجاد می کنند،بلکه ازلحاظ دیداری نیزسطوح سخت را لطیف می کنند و همچنین به یک طرح،رنگ و بافت می افزایند.قالیچه ها عملا برای کمک به متمایزکردن نواحی مختلف یک اتاق و درکنارهم قراردادن اجزای نا هماهنگ،مفید هستند.
راهنمایی:
برای این که بفهمید یک قالیچه دست بافت است یا خیر،پرزها را جدا کنید و درمحل پایه ای ریشه ها به دنبال ردیف های گره ها باشید.همچنین به پشت قالیچه نگاه کنید الگوی نقش قالیچه باید قابل دیدن باشد.


مزیت مشخص دیگری که قالیچه ها نسبت به فرش های ثابت دارند قابلیت انطباق آن هاست،به نحوی که می توان به سادگی آن ها را درجای جای اتاق به کاربرد و یا این که تعویض نمود،بدون این که مانند فرش ها نیازبه یک جانشین داشته باشند.قالیچه های شرقی،نوع اشرافی قالیچه ها هستند.با همین درجه ی ظرافت قالیچه های گلدوزی شده ی زیبا،بزرگ و آنتیک مثل پرده های منقوش فرانسوی،آویزها بافته شده و همچنین کپی های مدرن رومانیایی،پرتغالی و چینی آن ها هستند.همچنین قالیچه های ساخته شده ازپوست حیوانات،(اگرچه بسیاری،انواع مصنوعی آن را ترجیح می دهند) که همچنان قابل توجه هستند،همچنین قالیچه های نمایشی معاصربا طراحی های بیش ترگرافیکی و برجسته،نیزوجود دارند.تعداد قابل توجهی قالیچه های محلی درسراسرجهان تولید می شوند،بیش تراینها تقریبا دریکی ازاین سه گروه قرارمی گیرند:کتان های محلی،مانند بافت های سنتی یونانی یا مراکشی و بافت های هندی،قالیچه های پشمی پرتراکم مانند ریاس فنلاندی و فلوکاتیس یونانی،و بافت های پشمی ضخیم و لوکس تولیدی اسپانیا،پرتغال،آمریکای جنوبی و ایرلند.به منظورجلوگیری ازلغزش روی کف چوبی یا کاشی کاری شده و یا هنگامی که روی سطح یک فرش یا پوشش حصیری قراردارند ازهمه ی قالیچه ها باید محافظت شود (ازیک پشت بند شبکه ای یا ولکرو که به اندازه ی مناسبی بریده شده استفاده کنید).
قالیچه های شرقی
قالیچه ی شرقی اصطلاح فراگیربرای همه ی قالیچه ها،فرش ها،جانمازها،کناره ها و گلیم هایی است که چادرنشین های ایلیاتی و صنعت گران روستایی،برای زینت دادن به چادرهایشان می ساختند.قالیچه ها برروی صندلی ها قرارداده یا روی دیوارها آویخته و یا برروی کف پهن می شدند.قالیچه های عتیقه،گران ترین نوع هستند،اگرچه قالیچه های شرقی،امروزه همچنان با طرح های قدیمی (که به ناحیه ای که ازآن می آیند بستگی دارند) تولید می شوند.برخی ازاین قالیچه ها دست باف هستند و برخی دیگردرشرکت های تعاونی ساخته شده و درشهرهای کوچک و بزرگ تولید انبوه می شوند.گلیم ها با استفاده ازروش بافت تخت که همچنین به نام بافت پارچه ای منقوش شناخته می شود،تولید می شوند که درآن قالی ازریسمان های بلند،درون و بیرون (تارو پود) بافته می شود،بنابراین این نوع قالی پرزنخواهد داشت.قالیچه های شرقی دیگربا بافتن طول کوتاهی ازپشم با بهره بردن ازدستگاه بافندگی تولید می شوند.فرش های بافته شده با این روش پرزدارند و بنابراین با دوام ترازگلیم ها هستند.طرح ها همگی براساس نقش های سنتی بنا شده اند و زندگی،فرهنگ و سنت های جهان اسلام و شرق دوررا بازمی تاباند.بیش ترقالیچه ها و فرش ها یک میدان یا زمینه ی مرکزی دارند که به وسیله ی یک حاشیه محاصره شده است.این طرح ها زمینه ی گسترده ای ازطرح های هندسی و انتزاعی تا طرح های تمثیلی و گلداررا دربرمی گیرد.متخصصان می توانند تشخیص دهند که هرقالیچه درکدام مرکزتولیدی کوچک تولید شده است.شش ناحیه ی سنتی تولید فرش،ایران،ترکیه،ترکمنستان و قفقازدرآسیای مرکزی و هند و چین هستند.فرش های هریک ازاین شش ناحیه ترکیبات ممتازو قابل بازشناسی دارند که درادامه توضیح داده خواهد شد.
قالیچه های ایرانی
این نوع قالیچه ها به عنوان مرغوب ترین قالیچه های شرقی شناخته می شود.قالیچه های ایرانی تقریبا همیشه مستطیل یا کشیده هستند،تا این که مربعی شکل باشند.قالیچه های ایرانی عموما با پشم و با استفاده ازگره مخصوص سنه بافته می شوند.(به جزانواع نادر،زیبا و بسیارگران قیمت ابریشمی-که یک مثل قدیمی ایرانی این گونه آن را شرح می دهد:هرچه فردی ثروتمندترباشد قالیچه اش ظریف تراست).رنگ آمیزی آنها پرمایه است و غالبا زمینه ای مرکزی ازقرمزسیریا رنگ نیلی با رگه هایی ازقهوه ای گرم،سبزها و زردها دارند.ایرانی ها تنها مردم مسلمانی بودند که شمایل انسان و حیوان را (درفرش های شکار) که به طورواقع گرایانه نمایش داده شده اند درفرش ها وارد کردند.با این وجود اکثرطرح ها برپایه ی نقش و نگارهای گل دار،طراحی شده اند.برخی ازمعروف ترین آنها درقالیچه ها و فرش های طرح باغ به کاررفته اند و به این دلیل به این نام شناخته می شوند که به شکل باغ هایی با مسیرها،تخت های گل و آبگیرها و نهرها بافته شده اند.قالیچه های طرح گلدان نسخه ی رسمی تری نقش و نگارهای گلدارهستند که شامل گلدان هایی می شوند که انواع گل و گیاه را درخود نگاه می دارند.سایرطرح ها شامل جانمازها با نقش هایی ازطاق های آفریقایی هستند که گاهی نوک تیزمی باشند و محراب نامیده می شوند و قطعاتی ازقاب های مدوربا یک طرح مرکزی بزرگ،و گوشه های اریب دارند.قالیچه های ایرانی که قبل ازقرن هجدهم بافته می شدند معمولا براساس طرح شان دسته بندی می شدند:طرح باغ،طرح گلدان،طرح حیوانات،طرح قاب مدور و …. تنها آن گروهی که بعد ازاین زمان ساخته شده اند به شهرهای خاص مثل فراهان،شینا،هرات،هریز،اصفهان،جوشقان،کاشان،قم،شیرازو تبریزمنسوب می شوند.اگربه اندازه کافی خوش شانس باشیدتا یک فرش طرح حیوانات قدیمی را ببینید،احتمال بسیارزیادی وجود دارد که دراصفهان باقته شده باشد،مانند فرش های طرح گلدان که احتمالا درجوشقان بافته شده است و فرش های طرح مدال که درهرات ساخته شده است.فرش های هرات به عنوان بهترین فرش های ایرانی شناخته می شوند و به طورخاص همراه با نقش هایی تکرارشونده ازبرگ های ریز(که گاهی به شکل ماهی دیده می شوند)،و گل و بوته هستند.
راهنمایی:
یک قالیچه ی شرقی به گونه ای درنظرگرفته شده که به قدرکافی کوچک باشد تا بتوان آن را روی دیوارآویزان کرد و بنابراین طولی کم تراز2 مترخواهد داشت،بنابراین یک فرش شرقی ازیک قالیچه بزرگتراست.اگرچه درعمل اصطلاح منسوب به آن ها گاهی جا به جا مورد استفاده قرارمی گیرد.