ADD ANYTHING HERE OR JUST REMOVE IT…
تماس با ما: 02188754058

مقالات اختصاصی

انواع کاغذهای دیواری بخش 2

تقریبا در کلیه مکان هایی که کاربری مختلف دارند کاغذ دیواری جزء پر کاربرد ترین متریالهای دکوراسیون داخلی می باشد ، کاغذ دیواری در طراحی داخلی انواع فضا ها ، مخصوصا بازسازی ساختمان ، طراحی و دکوراسیون مغازه کاربرد ویژه ای دارد

که در مقالات قبلی به آن پرداختیم و امروز در ادامه به آن می پردازیم .حاشیه های تزئینی با ارتفاع های گوناگون وبا هرطرح قابل تصوری ازگل دار،روبان ها و فرم های خیالی و نقش های کودکانه تا سگ های چینی،طرح های باغبانی و ورزشی،و همین طورازکپی های گچ بری های معماری سه بعدی فانتزی و واقعی تا نوارهای با رنگ یک دست،موجود هستند.مورد آخردرصورتی که بیش ازپنج سانتی مترعرض نداشته باشد،برای مشخص نمودن محیط و جزئیات یک اتاق،با دقت زیاد بسیارمناسب است.درواقع،وظایف اصلی یک حاشیه تعریف نمودن و یا شکستن فضای مورد نظرویا پرکردن جای جزئیات معماری غایب،ویا اگرچنین جزئیاتی وجود دارند تاکید بیش تربرآن هاست.
images (1)
حاشیه های بالای دیوارها
معمول ترین روش به کارگیری یک حاشیه،خرید یک حاشیه ی هماهنگ وسازگاربا کاغذ دیواری انتخابی شما ونسب آن دورتادوراتاق،درست زیرسقف و یا اگرازقرنیزاستفاده کرده اید،درزیرقرنیزاست.شخصا دلیلی برای کاربرد یک حاشیه ی خیلی پهن زیریک گچ بری نمی بینم،چرا که فکرمی کنم این عمل باعث می شود که قسمت بالایی دیوارسنگین تربه نظربرسد (مگراینکه سقفی به طورغیرعادی بلند باشد،که دراین حالت این عمل کمک می کند تا سقف ازلحاظ دیداری پائین تربه نظربرسد).درصورتی که گچ بری هایی با جزئیات زیاد وجود دارند،ممکن است بخواهید تا ازیک حاشیه ی کم عرض،با رنگ یک دست به جای یک حاشیه که برای کاربرد همراه یک کاغذ دیواری درنظرگرفته شده است،استفاده کنید.اگرکاغذ دیواری ازنوع راه راه با پرداخت مصنوعی است،یا خیلی ساده است،حاشیه ی مورد استفاده می تواند سایه ای ژرف ترازکاغذ دیواری داشته باشد و یا این که با آن درتقابل باشد،یا اگرکاغذ نقش داراست حاشیه می تواند به رنگی باشد که درکاغذ وجود دارد.این عمل به پیدا کردن نقاط نشانه گذاری کمک خواهد کردوتوجه را بدون تلاش به سمت گچ بری ها می کشد.
انتخاب نقش کاغذ دیواری
نوع نقشی که انتخاب می کنید کاملا به سلیقه ی شما وابعاد اتاقتان بستگی خواهد داشت.اگرچه،راهنمای مشخصی برای آسان نمودن کار انتخاب نقش وجود دارد.
کاغذ دیواری
– در یک اتاق نشیمن،استفاده از یک طرح ساده،یا یک کاغذ کاملا ساده (مثل کاغذی که برای شبیه سازی یک رنگ دکوری ساخته شده است)مناسب تر است.نقش های قوی و مشخص می تواند گیج کننده باشند وبرای نقاشی ها و عکس ها،پس زمینه ی مناسبی ایجاد نکنند.یک حاشیه یا یک زه تزئینی، راه خوبی برای کامل کردن کاغذ دیواری در این موقعیت است.
– کاغذ های دیواری تیره،عموما باعث می شوند که اتاق کوچک تربه نظربرسد.
– خطوط عمودی باعث می شوند که یک اتاق،قدبلندتربه نظربرسد.
– خطوط افقی فضا وسعت یافته به نظرخواهند رساند.
– تصاویرکوچک،شکل های هندسی ریز،خطوط راه راه،پانل های مصنوعی،نقش های خطی،گل های کوچک یا شکل های انتزاعی مدرن را می توان با موفقیت دراتاق های خواب به کاربرد.
– تصاویرکوچک انتخاب خوبی برای یک اتاق خواب کوچک هستند.
– نقش های بازتر،درفضای بزرگتر،به بهترین شکل،به نظرمی رسند.
– طرح های نمایشی و هندسی،نقش های گل دار،شکل های خیالی بزرگ،کاغذهای دیواری به همراه حاشیه ها یا کاغذهای شبکه دارمی توانند برای ایجاد اثری خوب درتالارها و راهروها و روی راه پله ها مورد استفاده قرارگیرند (به خاطرداشته باشید هرچه که برای تالارورودی یک خانه انتخاب کنید عموما باید برای پله ها نیزمناسب باشد).