نمایش یک نتیجه

هزینه بازسازی ساختمان در تهران

20,000,000 
هزینه بازسازی ساختمان در تهران با توجه به پارامترهای مختلف همچون وسعت کار ، درصد بازسازی ، سبک بازسازی و ...تغییر خواهد کرد به همبن جهت میتوانید جهت ارتباط با شرکت بازسازی مارون از بخش تماس مستقیم با کارشناسان ما در ارتباط باشید و یا میتوانید با استفاده از گزینه محاسبه آنلاین قیمت بازسازی ساختمان در تهران و انتخاب گزینه های مورد نظر میانگین هزینه بازسازی خانه خود را دریافت کنید. محدوده قیمت بازسازی خانه بیین 20.000.000 ریال تا 70.000.000 ریال متغییر است.