15
سپتامبر

کابینت با کانتر منحنی

کابینت با کانتر منحنی از نسل جدید کابینت ها میتوان به کابینت با کانتر منحنی یا کرو اشاره کرد که احتیاج به تخصص بسیار زیاد در اجرای آن می باشد ، در این نوع کانتر ها شما میتوانید درکانتر خود هود و سینک و گاز را دارا باشید

ادامه مطلب