15
سپتامبر

کابینت با کانتر منحنی

کابینت با کانتر منحنی

از نسل جدید کابینت ها میتوان به کابینت با کانتر منحنی یا کرو اشاره کرد که احتیاج به تخصص بسیار زیاد در اجرای آن می باشد ، در این نوع کانتر ها شما میتوانید درکانتر خود هود و سینک و گاز را دارا باشید

و کاملا چهره کابینت  آشپزخانه خود را با دیگران متفاوت کنید، این گونه کابینت ها را میتوان ترکیبی از کورین برای سطح رویین آن و ترکیب های گلس ، فیبر و کورین برای بدنه و درب های آن استفاده نمود که فراموش نشود از تخصص بسیار زیادی در اجرای آن بهره خواهد گرفت تا کاری در خور و مدرن در عین حال متفاوت در منزل شما ایجاد شود.

 

کابینت با کانتر منحنی در دکوراسیون داخلی

کابینت با کانتر منحنی در دکوراسیون داخلی

کابینت با کانتر منحنی در دکوراسیون داخلی