کابینت و اهمیت آن در طراحی آشپزخانه ای شیک و زیبا
30
آگوست

کابینت آشپزخانه و کانتر

کابینت آشپزخانه و کانتر

در گذشته به اهمیت کابینت آشپزخانه و کانتر در آشپزخانه پرداختیم و به طور خلاصه گفتیم کانتر  نماد و لوگو آشپزخانه شماست

به عبارتی از سالن منزل بیشترین نما را دارد ضمن آنکه نوید سبک کابینت آشپزخانه را می دهند

کابینت آشپزخانه و کانتر

اما کانترها استفاده های دیگری هم دارند، می توانند به بیشتر شدن فضای کابینت آشپزخانه کمک کند

کابینت آشپزخانه و کانتر

یا شمارا از شر یک میز بسیار بزرگ به اصطلاح نهارخوری که شاید فقط محل تجمع وسایی اضافی به رو آن است

کابینت آشپزخانه و کانتر مدرن و شیک

خلاص کند و بیشتر از یک میز نهار خوری از آن بشه استفاده کرد در حین اینکه بخشی از آشپزخانه شماست.

 

کابینت آشپزخانه و کانتر