کانتر آشپزخانه مهمتر از کابینت ها
14
مارس

کانتر آشپزخانه مهمتر از کابینت ها در آشپزخانه

کانتر آشپزخانه مهمتر از کابینت ها

کانترها انواع مختلفی دارند، اما چرا از کابین در آشپزخانه مهمر است؟ کانتر نماد و لوگو آشپزخانه شماست، به عبارتی از سالن منزل بیشترین نما را دارد ضمن آنکه نوید سبک کابینت های داخل آشپزخانه را می دهند کانتر آشپزخانه مهمتر از کابینت ها میباشد که باید به آن توجه زیادی شود

و با نگاه قویتر به آن می توان جلوه ای ویژه به منزل و آشپزخانه و کابینت آشپزخانه خود بدهید

کانتر آشپزخانه مهمتر از کابینت ها

زیرا از 2 طرف به شما جلوه خواهد داد ضمن آنکه معمولا کانترها در مواردی مختلفی همزمان کاربرد دارند،

کانتر آشپزخانه مهمتر از کابینت ها

بعضا به عنوان فضایی برای غذاخوری خودمونی، محل قرارگیری بار،ضمن داشتن کابین های جادار از جهت آشپزخانه، و در بعضی موارد محل قرارگیری سینک یا گاز که همه و همه نوید اهمیت بسزای این بخش را می دهند، پیشنهاد ما به شما جدی گرفتن این فضا در طراحی منزل خود می باشد.

کانتر آشپزخانه مهمتر از کابینت ها