• سرچشمه شهرستان محلات
 • سرچشمه شهرستان محلات
 • سرچشمه شهرستان محلات
 • سرچشمه شهرستان محلات
 • سرچشمه شهرستان محلات

جزئیات پروژه

 • تاریخ ساخت و ساز

  اسفند ۱۷, ۱۳۹۴

 • مکان

  سرچشمه شهرستان محلات

 • نوع کاربری

  مسکونی

 • مدت زمام پروژه

  40 روز

 • عمر سازه

  20 سال

 • دسته بندی ها:

شرح پروژه