نورپردازی

  نورپردازی نورپردازی قسمت های مختلف خانه ، هال ورودی، راهروها را نیز فراموش نکنید. این اماکن در هر خانه ای باید ازبازی با نور  فراوان برخوردار...
rang o noor

نورهای دکوراتیو،‌نورهایی هستند که چند اصل در آنها رعایت شده باشد  نور دکوراتیو    : -1شدت روشنایی: برای تأمین نور هر بخش از فضا باید شدت خاصی از نور ...