محوطه سازی مدرن

محوطه سازی مدرن محوطه سازی مدرن به طراحی مدرن و ایده آل برای ویلا های امروزی و یا لوکس خوش آمدید ، در برابر ساختار سنتی خانه، چشم انداز مدرن است که ت...
معماری مدرن

نام پروژه : اسپیدلاو معمار: زاها هدید زمان ساخت:2005 معماری مدرن این امر که منتقدین معماری قادر به محدود کردن «زاها حدید» در سبکی خاص نیستند، حکا...