maron

اگر کمی حوصله و مهارت داشته باشید می توانید دکوراسیون داخلی خود را با تزئینات افزودنی خاص تر و زیباتر از پیش کنید، البته به سبک طراحی داخلی محیط هم توجه داشته باشید. پوش دادن با پارچه یکی از این روشهاست این روش یک نسخه ی آزادترو غیرمعمول ازنقطه دارکردن است،بنابراین اجرا نمودن آن به تنهایی ساده تراست.این روش دریکفضای کوچک مناسب استزیرا اثرآن تا حدودی ابری شکل است و تصویری ازلطافت و شادی را ایجاد می کند.پوش دادن به وسیله ی یک پارچه ی بافت دارتا شده،یا یک تکه پارچه ی پنیری (نوعی پارچه ی کتانی که درتولید پنیربه کارمی رود)،پارچه ی

vila3

اگر حوصله و کمی مهارت داشته باشید می توانید دکوراسیون داخلی خود را با تزئینات افزودنی خاصتر و زیباتر از پیش کنید، البته به سبک طراحی داخلی محیط هم توجه داشته باشید. بیشترپرداخت های تزئینی،هم می توانند باعنوان افزودنی و هم باعنوان کاستنی طبقه بندی شوند.باروش های افزایشی،یک لعاب یا پوشش براق تشکیل شده ازپرده های نازک و منفصل و به وسیله ی یک اسفنج یا پارچه ی کهنه (بافت این ماده روی پرداخت نهایی موثراست) روی یک پوشش پایه ی خشک،قرارمی گیرد.

طراحی و دکوراسیون داخلی

طراحی و دکوراسیون داخلی بخش های مختلفی دارد.تصمیم گیری درمورد انتخاب میان رنگ،گچ دیواری،کاغذ،پارچه،آینه و قاب بندی تزئینی برای دیوارها وو سقف یک اتاق یک مسآله است و شناختن وسعت هرکدام ازآن ها،مسئله ای دیگر.بیش ترتکنیک های گسترده ی امروزی،به راهنمایی و ایده گرفتن نیازدارند.

عوامل فضایی

همان طورکه قبلادررابطه با رنگ ها توضیح داده شد،چیزی که برای کارروی دیوارها انخاب می کنید چه درمورد شخصیت،حال و هوا و سبکو چه درمورد ابعاد و اندازه ی ظاهری آن می تواند تفاوتی آشکارایجاد کند.درحقیق،استفاده ی هوشمندانه ازنقش،بافت و جزئیات معماری و همچنین رنگ،می تواند آن راکوچکتریا بزرگتر،پهن تریا باریک تر،سردتریا گرم تر،روشن تریا تیره تربه نظربرساند و هرگونه بدنمایی را بپوشاند.مطمئنا،فضای حقیقی (و نه ظاهری) نیزمی تواند با تغییرات سازه ای مثل اضافه نمودن آن ها،کارنسبتا ساده ای است،تغییرکند طراحی و دکوراسیون داخلی .به روش مشابه،سقف ها می توانند به طورفیزیکی و به منظوربهترشدن ابعاد و تناسبات و یا به منظورایجاد فرورفتگی با عمق مناسب برای نصب یک نورپردازی خوب – خصوصا برای کارهای هنری و اشیاء – پائین آورده شوند.همچنین گاهی می توان برخی ازسقف ها را ازآن جایی که فضای کافی زیراتاق بالایی وجود دارد،به مقدارکمی بالاتربرد.

home-decoration-services-online-home-decorating-services-popsugar-home-on-home-decor-nice

سقف های تزئینی

سقف های تزئینی عنصربزرگ لذت درخانه های قدیمی و آپارتمان ها و عامل شگفتی آوردربرخی ازخانه های مجلل،قصرهایی که برای بازدید عموم،آزاد هستند.می توان گفت برای قرن ها،سقف ها پارچه ی نقاشی ساده ای برای تیرها،گچ بری ها،جلوه های غلط انداز،مناظرزیبا و پرداخت های رنگ و طرح بوده اند.معمارو طراح قرن هجدهم،روبرت آدام،ازطرح هایی روی سقف استفاده کرد که آنها را ازیک فرش بافته ی اتاق اقتباس کرده بود.با این حال ازاواخردهه ی ۱۹۲۰و اوایل ۱۹۳۰،سقف ها کم و بیش نادیده گرفته شده اند.ما به ایجاد سطحی هموار،سپس محو نمودن پستی و بلندی ها،ترک ها و لک ها تا جای ممکن و سپس رنگ آمیزی ساده ی آن اغلب به رنگ سفید،عادت کرده ایم.دریک اتاق متناسب و مدرن،من با این نظرموافقم که،((کم تر،بیش تراست))،اما رنگ های سفید وکرم،خسته کننده و بدون هیچ جذابت ذاتی هستند که باید درجهت روح بخشیدن به آن ها کاری انجام دهیم.گاهی می توان یک سقف رنگ آمیزی شده به صورت ابرو مه،یک نقش دیواری،چند قاب بندی کام و زبانه یا حتی یک سقف که به سادگی تیره ترازدیوارها رنگ آمیزی یا سایه پردازی شده دید،اما همه ی این مثال ها ،نادرند.می توان با برخی اقدامات روی سقف ها،کاری کرد که اتاق های خسته کننده،همگی با هم شکل بهتری پیدا کنند.امکانات اجرائی دیگر طراحی و دکوراسیون داخلی شامل به کارگیریگچ بری یا قرنیزها به همراه رنگ آمیزی ویژه آن ها،استفاده ازپارچه برای ایجاد یک فضای چادرمانند و یا چسباندن یک کاغذ سقفی گیرا می شود.

simple-and-stylish-home-decoration-design_1428459731

دیوارها و سقف

دیوارها و سقف بزرگترین بخش ها ازچارچوب یک اتاق هستند،واگرچه برای پوشانیده شدن به گرانی کف ها و پنجره ها نیستند،روشهایی که برای کاربرروی آن ها انخاب می کنید،می تواند هم فضای کلی اتاق را تقویت نماید و هم می تواند باعث شکست آن بشود.به طورتاریخی،دیوارها همواره ارزش توجه و علاقه تزئینی را داشته اند و سقفها تقریبا به طورکامل و همیشه،دقیقا تا سال ۱۹۲۰،موضوع کارقرارگرفته اند.متاسفانه،ازآن زمان به بعد،بیش ترآن ها به شکل ملال آوری ساده شده اند.کماکان هم برای سقف و هم برای دیوارها،انتخاب های بسیارزیادی برای اجرا وجود دارد که می توانند اتمسفرکلی یک اتاق را تغییردهند.

apartment-contemporary-living-room-design-examples-decoration-home-decoration-ideas-with-best-living-room-design-living-room-design-around-fireplace-living-room-design-elegant

ایده های طراحی و دکوراسیون داخلی

اگرسقف ها ارتفاع متناسبی دارند:

۱- اگرقرنیزوجود دارد،بالای آن را با رگه هایی ازبرنج یا با یک گچ بری شبیه به قاب تصویری مطلا و بلند به گونه ای که لب به لب نصب شده باشد،لبه دارکنید.

۲-خط خاتم کاری بالای قرنیز(قسمتی که لبه ی آن روی سقف قرارمی گیرد) را با رنگی متقابل رنگ آمیزی کنید،یا آن را با صفحات طلایی و یا نقره ای بپوشانید.

۳- اگرازگچ بری استفاده نکرده اید،گچ بری و یا یک رزسقفی اضافه نمائید.زیباترین و گران ترین این تزئینات،ازنوع گچ و ساروج هستند.اما اگرسقف به اندازه ی کافی ارتفاع دارد،می توانید ازانواع فایبرگلاس یا پلی پروییلین استفاده کنید،که ارزان ترهستند و نصب آن ها ساده می باشد و تشخیص آن ها ازنمونه های واقعی ازفاصله ی دورمشکل است.

اگرسقف ها خیلی بلند هستند:

۱-یک ریل تصویر(ریلی که برای آویزان نمودن صاویرازآن اسفاده می کنند).درارتفاع ۴۵ سانتیمتری زیرسقف نصب نمائید ودیواربالای آن را به رنگ سقف رنگ آمیزی کنید،تا نگاه را به سمت پائین بیاورد.

۲-سقف را با سایه ای تیره ترنسبت به دیوارها،رنگ آمیزی کنید.

۳-سقف را پائین بیاورید و ازاین فرصت برای نصب چند نورپردازی توکاراستفاده کنید که توجه را به سمت چیزی که روی دیواراست جلب خواهد نمود.

۴-اگرسقف ها خیلی کوتاه هستند یک ریل صندلی نصب کنید و آن را به صورت ازاره درآورید تا ارتفاع دیوارها را بشکند.

۵-کاغذهای دیواری که راه راه عمدی دارند یا راه راه های نقاشی شده می توانند نگاه را به سمت بالا هدایت کنند تا تصویرارتفاع بیش تررا ایجاد کنند.

۶-چوب پرده ها را دقیقا زیرسقف نصب نمائید (به جای این که آن ها را درست بالای پنجره ها نصب کنید)برای این که پنجره ها را بلندتربه نظربرسانند و به همین ترتیب درارتفاع سقف مبالغه کنند.

۷-برای دیوارها،به وسیله ی گچ بری،رنگ یا کاغذ،قاب هایی بلند و باریک ایجاد کنید تا دیدگان را دوباره به سمت بالابکشند.

۸-روی سقف ازرنگی که ازخود نوری ضعیف می افشاند،استفاده کنید.

۹-چند لوله ی فلورسنت سرد،و درست درزیرآن ها پارچه هایی نازک و کشیده و یا پارچه های کتانی با دو ضخامت متفاوت نصب کنید،تا سقف را روشن کند و باعث شود شناوربه نظربرسد.

Best Interior Design

یک اتاق با سقف بسیاربلند،درعین حال پنجره های بسیاربلندی هم دارد،بنابراین چهارگوش های عمیق حاصل ازتیرها،توجه شما را به سمتسقف می کشد،همچنان که به ایجاد تناسب دراتاق کمک کند.همچنین کارایی سقف به وسیله ی شاخه هایی که به عنوان لوستری خیالی نصب شده اند،بالارفته است.

کاغذ دیواری راه راه تیره باعث می شود یک اتاق با سقف نسبتا کوتاه،بسیاربلندتربه نظربرسد – تصوری که توسط چراغ پایه دارباریک و بلند و کوزه های بزرگ تقویت شده است.

سقف آشپزخانه با استفاده ازرنگ تیره،کوتاه تربه نظرمی رسد.همچنین حباب چراغ آویزان درارتفاع پایین و کف صیقلی نیزبه کاهش ارتفاع کمک می کنید.

بروجردی ها

سقف های تزئینی عنصربزرگ لذت درخانه های قدیمی و آپارتمان ها و عامل شگفتی آوردربرخی ازخانه های مجلل،قصرهایی که برای بازدید عموم،آزاد هستند.می توان گفت برای قرن ها،سقف ها پارچه ی نقاشی ساده ای برای تیرها،گچ بری ها،جلوه های غلط انداز،

یکی از مهمترین عوامل زیباسازی در دکوراسیون داخلی رنگ می باشد که بسته به سبک طراحی داخلی و سلیقه افراد انتخاب می شود.رنگ ابزاری است که به طورحیرت آوری تطبیق پذیراست.نه تنها امروزگستره ی وسیعی از رنگ در دکوراسیون داخلی وجود دارند،

طرح ریزی دکوراسیون داخلی

بعضی از مردم سال ها در مورد دکوراسیون داخلی خانه ایده آل شان و این که ترجیح می دهند هر اتاق چگونه باشد و چطور به نظر برسد برنامه ریزی می کنند. اما بسیاری از ما ، جدا از برخی علایق و بیزاری هامان ، بدون آمادگی وارد کار می شویم و باید در میانه ی راه فرابگیریم که در بیشتر موارد همراه با شتباهات پرهزینه ای می باشد. به همین دلیل باید عادت کرد و به طراحی خانه به عنوان یک چالش برخورد کرد.

 

www.allwallpapersfree.org

 

تفکر در مورد همه ی نیاز های احتمالی از ابتدا ، تخمین زدن هزینه ی های پروژه از قبل و تهیه لیست های طولانی و کشیدن نقشه ها ، همگی می توانند خسته کننده باشند اگر برای انجام این مهم به اندازهی کافی صبور نباشیم . اما مدارا کردن با این مسائل ارزش اهداف بلند مدتمان را دارند. نو آوری های اساسی در طراحی داخلی و دکوراسیون داخلی غالبا همراه با نگرانی هایی هستند اما حداقل حس تحت کنترل قرار دادن محیط را به ما می دهند. به علاوه بیشتر مراحل کار طرح ریزی دکوراسیون داخلی و پیش بینی می تواند به طور خلاقانه ای راضی کننده وهیجان انگیز باشد. مهم تر از همه اینکه شما نباید از نتیجه ی کار ناراضی یا نا امید باشید.

10-of-the-most-common-mistakes-that-should-be-avoided-in-interior-design-8

برای اطمینان از اینکه طراحی داخلی یک اتاق منجر به بهترین کاربری آن می شود ابتدا باید عناصر اساسی را بررسی کرد.این عناصر شامل تصمیم گیری در مورد تقسیم بندی فضا به مناطق مختلف ، و کارهایی است که باید برای بهینه سازی و طراحی مناسب سیم کشی ، نورپردازی ، سقف ،کف ، دیوار ها و پنجره ها صورت گیرد. نتایج این تحلیل ها چارچوبی را تشکیل خواهد داد که می توانید هر حال و هوا و سبکی که می خواهید به ان بدهید.طرح ریزی دکوراسیون داخلی به همان اندازه که به حال و هوا و سبک طراحی می پردازد به کارایی و راحتی و جزئیات فضاسازی بها می دهد.هرقدر هم که پنجره ها زیبا ، رنگ آمیزی اصیل ،و مبلمان با شکوه باشند هیچ کدام جایگزین راحتی اتاق برای زندگی و یا کارایی مناسب آن نخواهد بود.

طرح ریزی دکوراسیون داخلی سال جدید ۲۰۱۶
طرح ریزی دکوراسیون داخلی سال جدید

هر طراح با کفایتی وقتی از او بخواهند که بازسازی منزل یا نوسازی را انجام دهد ابتدا از سلایق مشتری ها و عواملی که باعث می شود راحت ترین حات ممکن را تجربه نمایند ،نحوه زندگی آن ها و عادت ها و مقدار بودجه و هرینه ای که برای این کار در نظر دارند کسب اطلاع می کند . شروع از نقطهی بهینه ی نیازمندی ها و حرکت از آن ها ، با توجه به بودجه در نظر گرفته شده به اندازه روش انتخاب صحیح اولویت ها مهم است .هنگامی که برای خودتان هم کار می کنید نیز باید روش مشابهی را به کار بگیرید و درمورد تمامی موارد و جزئیات کار از ابتدا تا انتها ، هم از نظر طراحی دکوراسیون داخلی هم از نظز زمان بندی اتمام کار ، هم از نظر میزان بودجه مورد نیاز کاملا پروژه مورد نظر را اصولی به اتمام برسانید.منتظر دیگر مقالات مارون در این زمینه باشید…

 

 

 

دکوراسیون داخلی و طراحی اتاق خواب عروس

دکوراسیون داخلی و طراحی اتاق خواب عروس :شب عروس و داماد یا به عبارتی شب زفاف شبی است که عروس و داماد دو زوج دل  باخته بعد از سال ها یا ماه ها انتطار دوری از یک دیگر قرار است در کنار دیگر برای اولین بار

home_interior

نکاتی در بازسازی منزل

همه ما دوست داریم پس از مدتی طراحی داخلی خانه ی خود را عوض کرده و آن را بازسازی کنیم.خانه های قدیمی پس از مدتی کسل کننده می شوند و احتیاج به یک بازسازی دارند.حال ما قصد داریم شما را با نحوه ی بازسازی منزلتان آشنا کنیم.بازسازی شامل مراحل مختلفی است که در ادامه به برخی از آن ها می پردازیم:

رنگ آمیزی و یا استفاده از کاغذ دیواری و نکاتی در بازسازی منزل

دفاتر تجاری محل کسب و کار هر یک از شرکت های امروزی است.مطمئنا اولین چیزی که برای یک کسب و کار خوب،داشتن یک دفتر کاری مناسب و شیک و مرتب است.سبک طراحی داخلی فضای کاری شما بیان گر نوع کار شما می باشد.مثلا طراحی داخلی یک دفتر کاری ای که آژانس هواپیمایی می باشد با یک فضای هنری ای که در آن مثلا تابلو های نقاشی به فروش می رود و یا یک فضای بانکی است تفاوت بسیار دارد.

office

 

برای بخش کارمندان یک دفتر اداری معمولا از پارتیشن بندی ها استفاده می کنند.پارتیشن بندی این امکان را به شما می دهد که محیط کار خود را تقسیم بندی کرده و استفاده ی بهینه ای از آن ببرید.

برای پارتیشن بندی بهتر است از رنگ هایی استفاده کنید که دارای روحیه ای شاد هستند و اصطلاحا انرژی مثبت به افراد تلقین میکنند.

در مرحله ی بعد سعی کنید میز های اداری خود را با پارتیشن بندی های خود از لحاظ رنگی و طرحی هماهنگ کنید.این کار به زیبایی محیط کمک بسزایی می کند.

office decor

حال کمی درباره ی نور پردازی بگوییم.نورپردازی مناسب باعث می شود که مثلا اگر کارکنان شما با مانیتور سر و کار دارند،چشم هایشان زود خسته نشود.نور پردازی در به چشم آمدن محیط شما تاثیرزیادی دارد و همچنین باعث می شود که حال و هوای محیط هم دلگیر و دلگیر نباشد.پس پیشنهاد می شود از مکان هایی استفاده کنید که نورگیر بوده و نور طبیعی داشته باشند.در این صورت در مصرف برق هم صرفه جویی می شود.

decoration-co

 

سعی کنید دفتر خود را طوری طراحی داخلی کنید که فضای آن حس یک دفتر اداری رسمی را به شما و کارکنان بدهد.برای این کار پیشنهاد می شود که محیط خود را خیلی رنگارنگ طراحی داخلی نکنید و یک تم کلی برای محیط خود در نظر بگیرید.

در انتخاب مبلمان محیط کار خود دقت کنید.از مبلمان های رسمی استفاده کنید.زمانی که با ارباب رجوع میخواهید صحبت کنید مطمئنا او را به اتاق خود دعوت می کنید.پس مبلی که ارباب رجوع برای نشستن انتخاب می کند باید هم شیک باشد و هم راحت.

یک فضایی هم برای استراحت کارکنان خود در نظر بگیرید.این کار باعث می شود هم انرژی کارکنان برای کار بیشتر باشد و هم اینکه احساس رضایت آن ها از کار بیشتر شود.هیچ کس دوست ندارد از صبح که به سر کار می رود تا پایان وقت اداری خود یک روند به کار مشغول باشد.

decoration

برای کارمندان خود قفسه ی وسایل تهیه کنید.این کار باعث می شود حس بهتری نسبت به کار خود داشته باشند و همچنین پرستیژ کاری شما بالاتر برود.

از گل و گیاه استفاده کنید.گیاهان حس خوبی به محیط پیرامون خود منتقل میکنند.داشتن گل وگیاه هم باعث زیباتر شدن محیط می شود و هم حس خوبی به افراد منتقل میکند.

امیدواریم که از مقاله ی ما در زمینه ی طراحی داخلی راضی باشید.

نکات طراحی داخلی

نکات طراحی داخلی داشتن یک خانه ی زیبا و متفاوت از بقیه ی خانه های موجود همواره یکی از دغدغه های خانم های خانه دار بوده است.یک خانه ی زیبا با طراحی داخلی مناسب تاثیر بسیار زیادی بر روحیه ی افراد خانه دارد.
برای داشتن یک خانه با طراحی داخلی زیبا می توان از طراح های حرفه ای استفاده کرد تا آن ها محیط مورد نظر شما را طراحی کنند.اما اگر میخواهید با چند راهکار ساده کمی حال و هوای خونه ی خودتون رو عوض کنید،با ما همراه باشید.
ما در این مقاله قصد داریم چند راهکار خوب و تاثیر گذار رو به شما معرفی کنیم که خواندن آن ها خالی از لطف نیست.