معماری مدرن

نام پروژه : اسپیدلاو

معمار: زاها هدید

زمان ساخت:۲۰۰۵

معماری مدرن این امر که منتقدین معماری قادر به محدود کردن «زاها حدید» در سبکی خاص نیستند، حکایت از تجزیه و تحلیل موشکافانه و پرداختن به چالشها و معضلات معماری مدرن و پیش از مدرن و خلق آثاری دارد که هم وامدار معماری «کنستروکتیویستهای روسی» است و هم تحت تأثیر معماری ارگانیک پسا مدرن. معماری مدرن

او آگاه از تغییرات سریع معماری در دهه های اخیر است و دگردیسی نامحسوس نیازهای مردمان هر دهه را به خوبی درک می کند.

او به راستی معماری مدرن است اما نه با تعریف معماری مدرن به مثابه تکرار غير خلاقانه معماری «لكوربوزیه» یا «میس وندروهه»، بلکه معماری مدرن به مثابه معماری که در هر زمان و در هر مکان دست به خلق فضایی ناآزموده و نو می زند.

«زاها حدید» در شهر بغداد متولد و در سال ۱۹۷۷ در انگلستان فارغ التحصیل شد. او در دوران تحصیل نزد معماران بنامی چون «برنارد چومی» و «رم کولهاس» به جستجوی ریشههای معماری «دکنستروکتیویسم» پرداخت و در سال ۱۹۹۶ پس از «کنزو تانگه» کرسی تدریس در دانشکده معماری هاروارد را عهده دار شد.

آثار او از مقیاس کلان شهر تا طراحی مبلمان و پارچه گسترده است و آثار نقاشی او نیز در موزه هایی چون موزه هنرهای مدرن نیویورک در معرض دید عموم قرار دارد. در آثار «زاها حدید» کمتر گرایشی به طراحی فضاهای مسکونی، خصوصا مسکن جمعی مشاهده می شود. وی نخستین بار در سال ۱۹۸۷ عهده دار طراحی یک مجتمع مسکونی در برلین شد که طرح وی اجرا گردیده و پروژهای کاملا متفاوت در معماری شهر برلین قلمداد میشود.

وی طراحی مجتمع مسکونی Spittelau Viaduvts که پروژهای برای باززنده سازی محلهای از شهر وین محسوب می شود را نیز در سال ۲۰۰۵ در وین به پایان رسانده است. این مجتمع در بافت تاریخی شهر و در مجاورت رودخانه شهر «وین» قرار دارد و همچون نواری سفید رنگ در اطراف و بر روی طاق نماهای پل راه آهن «اتو واگنر» واقع شده است.

در سوی دیگر رودخانه ساختمانهایی قدیمی با نماهایی تخت و سقفهای شیروانی قرار گرفته اند که هیچگونه همخوانی فرمالی میان آنها با این مجتمع نمی توان یافت.

در معماری مدرن مجاورت مجتمع و علاوه بر پل راه آهن که پس از بازسازی به مسیر پیاده اختصاص یافته و از درون پروژه گذر می کند، دو اتوبان در تراز همکف و پلی سواره در تراز طبقه اول مجتمع وجود دارد که زوایای احجام بنا پرسپکتیوهای متنوعی را برای ناظرین سواره پدیدار می سازد.

طرح «حدید» که ترکیبی از سه ساختمان مستقل می باشد پیوندی ناگسستنی با بناهای موجود داشته و چنانچه در تصاویر مشاهده میشود ساختار سازه این مجتمع با زوایایی غریب با پل راه آهن درگیر میشود.

هندسه ساختمانها نامنظم بوده و زوایای جدارهها در تمامی عناصر حتی ستونها و چراغهای روشنایی نیز تکرار شده است.

قرار دادن کافه ها معماری مدرن و رستورانها در زیر طاق های پل سبب پویا شدن روحیه شهری و باز زنده سازی محله از یاد رفته گردیده است.

پل راه آهن در این محدوده به عنوان اثری تاریخی حفظ شده و شکل قرار گیری و چرخش های فرم مجتمع حول خطوط راه آهن حکایت از ترکیبی متفاوت از معماری جدید در بافت های تاریخی دارد.

نماهای سفید، ستون های بی نظم و تناسبات احجام، این مجتمع را به تندیسی شبیه کرده است که گویی موقتا در مکانی خاص قرار داده می شود.

ارتفاع هر سه بنا یکسان بوده و از بسیاری نقاط ساختمان ها در قالب یک بلوک کشیده و افقی درک می شوند.

پرهیز از تزئینات و جزئیات و همچنین استفاده از سیمان سفید به عنوان تنها مصالح به کار رفته در نماها موجب تفکیک خوانای پروژه از جدارههای آجری بناهای موجود گردیده است.

احساس پویایی، حرکت و پرواز که در دیگر آثار «حدید» خصوصا در طرح ایستگاه آتشنشانی شهر ويترا (۱۹۹۰) به اوج خود رسیده است، در اینجا نیز بخوبی به چشم می خورد.

معماری مدرن

طراحی داخلی ویلا

طراحی داخلی ویلا پوشش های مختلفی در دکوراسیون داخلی وجود دارد که می توان هریک را در انواع فضاها از طراحی و دکوراسیون مغازه تا بازسازی ساختمان و طراحی داخلی ویلایی استفاده کرد که البته نقش سبک طراحی داخلی بسیار تعیین کننده خواهد بود.هنگام تصمیم گیری درمورد پوشش دیوارهای فضا ها تقریبا همه ی افراد،ابتدا به رنگ یا کاغذ دیواری می اندیشید،اما پوشش های دیواری بیشماردیگری هم وجود دارند که می توانند با شکوه و زیبا به نظربرسند،مانند پارچه،آیینه و موزائیک.

طراحی داخلی ویلا
پوشش های دیواری غیرمعمول
امکان پوشاندن دیوارها با انواع دیگری ازکاغذ،کاملا طراحی داخلی ویلا وجود دارد.اگرچه به هیچ وج با این هدف ساخته نشده اند،اگربرای آنها اشتیاق،زمان و گاهی مهارت کافی صرف شود،می توانید به شکل فوق العاده ای موثربه نظربرسند.

طراحی داخلی ویلا در شمال
دستمال کاغذی
یک باردراسپانیا،یک اتاق پرشورو زیبا دیدم که شبیه هیچ یک ازچیزهایی که قبلا دیده بودم نبود.دیوارها با پوششی ازلایه های کم رنگ دستمال کاغذی،که مانند یک ساختمان روی یکدیگرچسبانده طراحی داخلی ویلا شده بودند و یک لایه ی رویی ازدستمال های کاغذی ساده و سفید و چندین لایه ی نازک لاک،بسیارخوب ازآب درآمده بودند.آبی ها و سرخ ها، زردها و سبزهای کم رنگ به نرمی درون سفید وارد می شدند و باعث می شدند که دیوارها مانن یک رنگین کمان به نظربرسند.این روشی دل ربا و ارزان برای یک اتاق خواب است که با،مثلا،رو تختی هایی سفید و کتانی و یک تخته ی کف کم رنگ و رنگ بری شده،که با رنگ سفید یا خاکستری جلا داده شده،یا رنگ آمیزی شده،ترکیب می شود.

طراحی داخلی ویلا لوکس در شمالپارچه
پارچه برای قرن ها به عنوان پوشش دیوارها مورد استفاده بوده است،ابتدا درهند،خاوردورو خاورمیانه و سپس دراروپا،حداقل تا دوران قرون وسطی،همزمان با قرن هفدهم که استفاده ازآن تا حدودی به وسیله ی کاغذ دیواری تحت الشعاع قرارگرفت،مورد استفاده بود.

اما استفاده ازآن هیچ گاه به طورکامل متوقف نشد.ساموئل پپیس ،روزنامه نگارمعروف قرن هفدهم،ازملاقات درلندن و این که اوقات سختی را برای خریدن ((یک چیت گل دار،که یک کرباس هندی نقاشی شده است))،به منظورتنظیم کردن یک طرح جدید بسیارزیبا،برای همسرش صرف کرده است،شرح می دهد.

جان اویلن،روزنامه نگاردیگرآن دوره،((شام خوردن دریک اتاق که به وسیله ی پنتادو پوشانده شده بود)) که نام دیگری برای چیت گل داربود،شرح می دهد.
روزنامه و کاغذ کادو و کاغذ صنعتی
استفاده ازرول هایی ازکاغذ های صنعتی به رنگ های زرد،سبزیا آبی،یا رول هایی ازکاغذهای بسته بندی پستی،به رنگ های زرد و قهوه ای،که ازطرف مات مورد استفاده قرارگرفته اند،اتاق های زیبایی ایجاد می کنند.

بافت کاغذ جذاب و هزینه ی آن بسیارکم است.به هرحال،اگرچه کاغذهای صنعتی با عرض درحدود ۹۰ سانتی مترازبیش ترکاغذهای دیواری پهن ترهستند،ولی تا حدودی نازک اند.بنابراین،نیازاست تا ابتدا دیواربا یک امولسیون کم رنگ،رنگ آمیزی می شود ویا ازیک کاغذ استری استفاده شود،چرا که یک رنگ روشن یا یک کاغذ دیواری نقش دار،ازمیان لایه ی کاغذی خود را بهترنشان خواهد داد.

مشکل دیگراین است که شما باید یک رول کامل کاغذ را بخرید.کم ترین مقدارآن عبارت است ازیک رول ۷۵ متری،که برای چندین اتاق متوسط کافی است.می توانید اضافات را ببخشید،بفروشید یا برای یک عمرازآن ها برای بسته های پستی استفاده کنید یا آن ها را برای نقاشی کودکان تکه تکه کنید.((آویزها)) ی سقف تا کف را روی بزرگترین میزی که می توانید،برش بزنید درحالی که مواظب عرض بیش تراین کاغذها هستید،پشت صفحه را با چسب کاغذ دیواری،بچسبانید،

با آن ها به دقت کارکنید و آن ها را به وسیله ی یک پارچه ی خشک و تمیزجاسازی و هموارکنید.احتمالابهتراست که آن ها را کمی روی هم قراردهید تا این که آن ها را لب به لب درکنارهم جفت کنید.اثرجالب دیگررا می توان با چسباندن صفحات روزنامه به روشی مشابه،به دست آورد.

طراحی داخلی ویلا لوکس
دیوارپوشی
امروزه،دیوارهای طراحی داخلی ویلا پوشیده ازپارچه یا روپوش شده،کماکان بسیاررایج هستند،خصوصا دراروپا و علی الخصوص درفرانسه،جایی که شماراعجاب آوری ازهتل ها و خانه های شخصی،دیوارهایی لطیف و انباشته دارند.

بدین جهت می گوییم اعجاب آورکه ((دیوارپوشی)) هم نگران قیمت است و هم نیازبه نیروی انسانی بسیارزیادی دارد.فرآیند،شامل چسباندن یک چارچوب است اززهوارهای نازک به دیوار،پرکردن میان آن ها به وسیله ی پرکننده پلی استرن با نمودارآتش که به نام ((بامپ)) شناخته می شود

سپس کشیدن پارچه ی درزدارروی زهوارها،می شود.نتایج اغلب بسیاربدیع و مجلل و با شکوه هستند،همان طورکه عایقی مناسب برای سرما و سرو صدا هستند.دیوارپوش ها چیزی بودند که ساکنان اروپای قرون وسطی،نسبت به پانل بندی یا پرده های منقوش،

آویزهای پشمی،چرمی یا کرباسی خود،آن رابسیارساده تریافتند.به شکل طعنه آمیزی،روش کارشبیه به روشی است که دراواخرقرن شانزدهم و قرن هفدهم برای کاغذهای دیواری نمایشی به خدمت گرفته می شد.فقط اگراجداد ما،به جای این که تنها آن را آویزان کنند کارمشابهی را با استفاده ازپارچه های بافته شده ازپشم گوسفند انجام می دادند،ازفضای بسیارگرم تری برخوردارمی شدند.

طراحی داخلی ویلا

دکوراسیون مدرن مجتمع مسکو نی «تانگو» بخشی از منطقه ای به نام “BO01” در شهر «مالمو» می باشد که در طرح توسعه جدید شهر به منطقه ای ویژه برای احداث مجتمعهای مسکونی جدید و پیشرفته و مطابق با استانداردهای معماری پایدار اختصاص یافته است.

این شهرک به عنوان الگویی برای باز، زنده سازی زمینهای صنعتی و تغییر کاربری آنها به مسکونی و همچنین درآمدی بر شهرهای پایدار از لحاظ  دکوراسیون مدرن و مصرف انرژی میباشد. دسترسی سواره به این مجتمع مسکونی به نحوی است که تمامی اتومبیل ها می بایست در پارکینگهای جمعی که در چندین نقطه از سایت مشخصی شدهاند پارک شوند و امکان ورود سواره به داخل محوطه مجتمع محدود شده است.

ارتفاع بلوک ها مطابق با طرح های بالادست و در هماهنگی با کلی مجموعه ۳ تا ا” طبقه بوده، اما بر خلاف بسیاری از بناهای مجاور بام بلوک های این مجتمع شیروانی نمیباشد دکوراسیون مدرن .

ساختار توده و فضا به نحوی است که کل مجتمع در قالب یک بلوک مربعی شکل با حیاطی در مرکز درک می شود.

این ساختار راهکاری مناسب برای تفکیک فضاهای عمومی و خصوصی بوده به نحوی که دید دکوراسیون مدرن و دسترسی به حیاط مرکزی از بیرون مجتمع کاملا کنترل شده است.

در نگاه اول نمی توان باور کرد که چنین تضادی، میان نماهای خارجی و داخلی یک مجتمع مسکونی وجود داشته باشد.

نماهای ساده، سفید، تخت و نامتقارن خارجی در اطراف حیاط مرکزی تبدیل به سطوح مشبک و هشت باکس شیشه ای رنگی می شود که گویی پیرامون حیاط مرکزی در حال رقصند؛ که بی ارتباط با اسم این مجتمع «تانگو» دکوراسیون مدرن نیز نمی باشد.

عجیب انکه این باکس های رنگی، نه تراس هایی سرپوشیده هستند و نه محل گلخانه ها؛ بلکه فضاهای نشیمن هر واحد می باشند که ازادانه به درون فضای باز مرکزی لغزیده اند.

تضادها و پیچیدگی ها باید به یاد آورد که این مجتمع یکی از پیشرفته ترین آثار معماری تکنولوژیک در سال های اخیر است و قطعا در انتخاب دفتر معماری «MOOre-Ruble» به عنوان بهترین دفتر معماری در سال ۲۰۰۱ از سوی انجمن AIA بی تاثیر نبوده است.

در این پروژه صفحات خورشیدی در بالای برجک های رنگی قرار گرفته، دیوارهای جداکننده فضاهای داخلی همگی هوشمند بوده، شیشه ها تماما سه جداره و برخی از بامها پوشیده از چمن می باشند.

اب باران از بامها به مخزنی برای آبیاری فضای سبز منتقل می گردد و بخشی از زباله ها پس از تفکیک جهت تامین سوخت و گرمایش واحدها استفاده میگردد.

این مجتمع ۲۷ واحدی از سوئیت ها و واحدهای آپارتمانی یک، دو و سه خوابه تشکیل شده و اغلب واحدها دوبلکس دکوراسیون مدرن میباشند.

متراژ کوچکترین سوئیت ۵۵ و بزرگترین واحد سه خوابه ۱۸۰ مترمربع میباشد. چهار ارتباط عمودی دسترسی به واحدها را از فضای باز مرکزی ممکن میسازند که هر یک در هر طبقه با دو یا سه واحد ارتباط دارند.

گشودگی حیاط مرکزی، به سمت خیابان اصلی است و دید به رودخانه از داخل حیاط مرکزی ممکن نمی باشد. در عوض، نحوه قرار گیری واحدها به شکلی است که تعداد زیادی از آن ها در هر چهار طبقه توسط پنجره های قدی و کشیده به منظر رودخانه اشراف دارند.

در پلان همکف و در حاشیه خیابان اصلی تعدادی واحد تجاری قرار دارند که ارتباط بنا با بدنهای شهری را ممکن میسازند.

ورودی مجتمع در سمت خیابان اصلی است که بامی کوتاه و سبز آن را مشخص می کند. فضای باز مرکزی مجموعه مرکب از مسیرهای با کف پوش چوبی و یک بیضی در مرکز است که محلی مناسب درمان برای بازی کودکان و نشیمن ساکنین در فضاې باز ملی این – در شب توسط نورهایی که از باکس های شیشه ای به بیر روشن می شود.

در زیر تصاویری از پلن ها و عکس های این شهرک که دکوراسیون مدرن دارد را قرار داده ایم :

دکوراسیون

دکوراسیون مدرن

دکوراسیون مدرنپلن دکوراسیون مدرن شهریدکوراسیون مدرنمدرن

کابینت آشپزخانه

کابینت آشپزخانه در آشپزخانه کابینت ها از مهمترین و اصولی ترین اجزای آن محسوب میگردد که هم فظای زیادی را اشغال می کنند و هم در نگاه اول اصلی ترین مورد هستند ، پس این نکته اهمیت دارد که در انتخاب طرح و رنگ آنها حساسیت بسیار زیادی را به خرج دهید برای اینکه محیط آشپزخانه شما شیک و لوکس به نظر برسد .

برای انتخاب رنگ کاینت های آشپزخانه تان نکات بسیاری را می توانید مد نظر داشته باشید از این نکات میتوان به رنگ کفپوش های محیط آشپزخانه و یا رنگ دیوارپوش های آشپزخانه ی تان اشاره نمود.

سایر المان های موجود در آشپزخانه نیز از نظر طیف رنگی میتواند در انتخاب رنگ کابینت آشپزخانه شما اثر گذار باشد پس با دقت زیادی رنگ کابینت خود را انتخاب کنید تا کابینت های آشپرخانه منزل شما در نگاه اول بسیار شیک و لوکس و برجسته به نظر برسد.

رنگ کابینت منزل شما میتواند در طیف های مختلف رنگی قرار بگیرد ، برای مثال با انتخاب رنگ های روشن در کابینت آشپزخانه میتوانید شادی و نشاط را به محیط منتقل نمایید ، ولی اگر از کابینت در مدل کلاسیک استفاده میکنید و به مدل های کلاسیک علاقه مندید دیگر نمیتوانید با جسارت از رنگ های شاد استفاده نمایید.

اگر آشپزخانه شما کوچک است و نیز اگر از نظر نوری ، نور کمی را دریافت می کند پیشنهاد می کنیم که از رنگ های روشن و شادتر استفاده نمایید ولی اگر از نظر نور فضای آشپزخانه ی شما تامین میگردد میتوانید از سایر رنگ ها نیز سود ببرید . 

اگر از هر نوع و جنس کابینت و با هر طیف رنگیی استفاده نمودید باید به این نکته توجه داشته باشید که از کانتر کابینت زیبایی استفاده کنید تا جذابیت بالایی رابرای آشپزخانه شما محیا کند . 

گروه طراحان و معماران مارون با طراحی های لوکس و بروز خود آمادگی اجرای مدل های مختلف کابینت آشپزخانه را دارا می باشند. 

کابینت آشپزخانه

کابینت آشپزخانهکابینت آشپزخانهکابینت آشپزخانهکابینت آشپزخانهکابینت آشپزخانه

سبک مینیمال در معماری

سبک مینیمال ، خیلی لوکس، تجملاتی و متداول نیست اما در بسیاری از رشته ها و زمینه های مختلف دکوراسیون نفوذ کرده است، ساده گرایی یا مینیمالیسم یک مکتب  هنری  می باشد که اساس آثار و بیان آن بر پایه سادگی، روش های ساده وخالی از پیچیدگی معمول فلسفی و یا شبه فلسفی می باشد. سادگی موضوعات و بیان آنها به فرم خاص مثل اشکال هندسی مشخصه ی این سبک است.

سبک مینیمال در معماری

در این سبک تمام عناصر اضافی و نا مرتبط با عملکرد و موضوع سبک مینیمالیسم در طراحی  حذف می گردند. کسرگرایی تا آنجایی پیش می رود که کسر بیش از آن، موجب بهبود کیفی فضا نشود.  يك بوفه پر از اسباب و اثاثيه را  در نظر بگیرید كه هر چند وقت يك‌بار بايد تك‌تك وسايل را تمیز و مرتب كنيد.‌

 هرقدر  تعداد وسايل بيشتر داشته باشيد بايد وقت بيشتري را صرف تميز كردن خانه كنيد. حالا خانه سفيدي را تصور كنيد با مبلمان كم؛ مسلما تميز كردن اين خانه راحت‌تر است و تميزي خانه جلوه بيشتري دارد.  به عبارتی از ساده ترین و کم ترین عناصر  و اشکال برای ایجاد بیشترین تاثیر در طراحی استفاده می شود. سبک مینیمالیسم در نقاشی،گرافیک، مجسمه سازی، مبلمان و طراحی داخلی مطرح بوده است.

سبک مینیمال در معماری  در خانه ای  که سبک مینیمال در آن بکار برده شده است  تنها چند وسيله اساسي مانند نيمكت،  تعداد کمی مبل راحتي، يك آباژور و ميز تلويزيون و در اتاق خواب هم تنها يك ميز و تختخواب وجود دارد.  در چيدمان اين سبك هيچ وسيله اضافه‌اي روي ميز يا روي طبقه‌هاي بوفه قرارنباید قرار دهید. درواقع در این سبک همه سطوح به‌شدت خلوت هستند. هر چيز اضافي را از روي ميز‌ باید برداشت حتي لازم نيست كه روي ميز پارچه‌اي بيندازيد.

 اگر فكر مي‌كنيد ميزتان به يك وسيله تزیيني نياز دارد، آن را با يك گلدان ساده تزيين كنيد. در طرح های معمارانی همچون آی ام پی، تاداو آندو، آلوارو سیزا و جان پاسون و در کارهای شرکت هرزوگ و دی مورن، نمونه هایی هنرمندانه از ساختمان های سبک مینیمالیسم  را می توانید ببینید. طراحی هنرمندانه  کامران دیبا برای نمازخانه پارک لاله تهران، نمونه بسیار خوبی از سبک مینیمالیسم در ایران است.

سبک مینیمال در معماری

ویژگی های این سبک مینیمال در معماری را می توان موارد زیر عنوان کرد:

بکارگیری نور طبیعی در دکوراسیون

 وجود حفره در فضا از خصوصیات طراحی  مینیمال می باشد.

  حذف همه  عناصری که در طراحی  ضروری نیستند

بکارگیری سطوح صاف و صیقل خورده در ساختمان

استفاده از مصالح  طبیعی و فناوری مدرن در دکوراسیون

 ساخت فضاهای نگهداری مخفی در ساختمان

 ایجاد فضاهای بزرگ و باز  در طراحی ساختمان با کمترین تعداد مبلمان و دکور ( فقط ضروریات در طراحی آورده می شوند(

در  این سبک بیشر فلز و شیشه بعنوان مصالح اصلی  ساختمان به کار می رود.

فواید کاربرد سبک مینیمال در طراحی داخلی ساختمان:

 ایجاد حداکثر سادگی درسبک مینیمالیسم: آثار هنرمندان مینیمالیست گاه کاملاً تصادفی پدید می آمد و گاه زاده شکل های هندسی ساده و مکرر است .هنرمند یا طراح در این سبک کوچکترین تلاشی برای استفاده از جزئیات به منظور آرایش فضا نمی کند و بر سادگی و صراحت فضا صحه می گذارد. سادگی باعث تمرکز حواس و کاهش استرس می شود. در این سبک باتوجه به کاربرد کمتر از مبلمان و وسایل دکوری احساس آرامش بیشتری در فضای داخلی  سبک مینیمال ایجاد می شود.

استفاده از اشکال هندسی ساده و زوایای ۹۰ درجه: نظم و ترتیب در فضا و بین اجسام از ارکان اساسی سبک مینیمالیسم می باشد. بدین ترتیب با استفاده از فرم های ساده و بنیادی و خط های صاف و ظریف یک فضای ساده، صریح، آرامش بخش و به دور از شلوغی و پیچیدگی ایجاد می شود. هدف طراح در این سبک استمرار اثر در بعد زمانی است. در فضای مینیمال، تمامی المان ها در نهایت سادگی قرار می گیرند و اشیاء تزئینی ارزش خود را از دست داده و به تعداد کم و محدود استفاده می شوند.  معمولا در این سبک مبلمان ارتفاع کمی دارند . و جهت دیزاین اتاق از تابلوهای کم و جذاب استفاده می شود.

استفاده از رنگ های خنک، و نورپردازی سفید یا آبی: انتخاب رنگ در طراحی داخلی به سبک مینیمال از مواردی است که باید به دقت مورد توجه قرار بگیرد. مناسب ترین رنگ برای این سبک، رنگ سفید است که به عنوان رنگ بنیادی می تواند پیوستگی را بین دیوار، کف و مبلمان ایجاد کند و به فضا سادگی و آرامش ببخشد.

زمانی که صحبت از  این سبک در طراحی داخلی خانه  می شود، سفید در برابر سفید یکی از بهترین ترکیب ها برای دکوراسیون داخلی می باشد.  بهتر است برای جلوگیری از پرش ذهن و عدم ایجاد آشفتگی، از یک تم رنگی خنثی استفاده کرد و در نهایت برای ایجاد کنتراست و بخشیدن حس سرزندگی به فضا، از یک رنگ تند و زنده در مقیاس کوچک یک گلدان یا یک قاب عکس، بهره برد تا چشم به حرکت وادار شود و پالت رنگی فضا نیز منسجم بماند.

سبک مینیمال در معمارینور  پردازی نقش مهمي در طراحي  مینیمال دارد.  می توانید پرده‌هاي توري بکار ببرید تا خانه‌تان  از نور كافي رخوردار باشد. پرده بدون طرح يا يك كركره چوبي ساده همگزینه های مناسبی برای سبک مینیمال می باشند. اگر در خانه‌اي زندگي مي‌كنيد كه دورتادورش محفوظ است، حتي مي‌توانيد به پنجره‌هاي بدون پرده هماستفاده کنید. اگر دوست دارید از فرش در کف خانه استفاده کنید طرح های ساده بهترین گزینه برای این سبک می باشند. 

 

بازسازی خانه

بازسازی خانه تصمیم به بازسازی فضای داخلی، یک تصمیم کاملا به جا می باشد. بازسازی منزل دردسر های خاص خودش را دارد وقتی شما تصمیم به بازسازی می گیرید یعنی واقعا به یک تغییر قاطعانه در دکوراسیون داخلی احتیاج دارید.

بازسازی متزل بازسازی فضای داخلی خانه هم می تواند شامل کل فضای داخلی خانه شود،و هم می تواند فقط یک قسمت از خانه را تغییر دهید. بعضی فضاها مانند نشیمن دردسر زیادی برای بازسازی خانه ندارند، اما بعضی از فضاها مانند حمام و سرویس بهداشتی به دلیل درگیر بودن با تاسیسات خاص معمولا بیشتر طول می کشد. این  مقاله شما را با مراحل بازسازی خانه آشنا می کند تا اگر تصمیم داشتید از شر وسایل قدیمی حمام و سرویس بهداشتی تان خلاص شوید و این فضاها را بازسازی کنید بدانید که باید چه کاری انجام دهید و چه چیزی را مد نظر قرار دهید و اصلا قرار است که با چه چالش هایی روبرو شوید. پس این مطلب کاربردی از را از دست ندهید.

هر طراح با کفایتی وقتی از او بخواهند که بازسازی  خانه یا نوسازی را انجام دهد ابتدا از سلایق مشتری ها و عواملی که باعث می شود راحت ترین حات ممکن را تجربه نمایند، نحوه زندگی آن ها و عادت ها و مقدار بودجه و هرینه ای که برای این کار در نظر دارند اطلاعاتی را بدست می آورد. شروع از نقطهی بهینه ی نیازمندی ها و حرکت از آن ها، با توجه به بودجه در نظر گرفته شده به اندازه روش انتخاب صحیح اولویت ها اهمیت دارد. هنگامی که برای خودتان هم کار می کنید نیز باید روش مشابهی را به کار بگیرید و درمورد تمامی موارد و جزئیات کار از ابتدا تا انتها، هم از نظر طراحی دکوراسیون داخلی هم از نظز زمان بندی اتمام کار، هم از نظر میزان بودجه مورد نیاز کاملا پروژه مورد نظر را اصولی به پایان برسانید.

دکوراسیون داخلیتوجه نکردن به بودجه موجود در بازسازی فضای داخلی:

رایج ترین اشتباهی که معمولا در بازسازی خانه صورت می گیرد این است که افراد بودجه ای غیر واقعی تعیین می کنند. یکی دیگر از این متخصصان می گوید:” من به این حقیقت دست یافته ام که مشتریانی که صادق نیستند، بودجه نامحدودی نیز تعیین می کنند. آنها باید براساس هزینه و بودجه ای که دارند، انتخاب های خود را اولویت بندی نمایند”.

دکوراسیون داخلی منزلتفکر در مورد همه ی نیاز های احتمالی از ابتدا ، تخمین زدن هزینه ی های پروژه از قبل و تهیه لیست های طولانی و کشیدن نقشه ها ، همگی می توانند خسته کننده باشند اما مدارا کردن با این مسائل ارزش اهداف بلند مدتمان را دارند. نو آوری های اساسی در طراحی داخلی و دکوراسیون داخلی غالبا همراه با نگرانی هایی هستند اما حداقل حس تحت کنترل قرار دادن محیط را به ما می دهند. به علاوه بیشتر مراحل کار طرح ریزی دکوراسیون داخلی و پیش بینی می تواند به طور خلاقانه ای راضی کننده وهیجان انگیز باشد. مهم تر از همه اینکه شما نباید از نتیجه ی کار ناراضی یا نا امید باشید.

رنگ آمیزی و یا استفاده از کاغذ دیواری و نکاتی در بازسازی فضای داخلی :

مسلما یکی از تاثیر گذار ترین بخش هایی از خانه که در نمای آن بسیار تاثیر گذار است،رنگ خانه است. اتاق ها و بخش های مختلف خانه پس از مدتی به دلیل کهنه شدن خانه و یا کثیف شدن جلوه شان تغییر می کند. با انتخاب یک رنگ مناسب با وسایل خانه ی خود می توانید حال و هوای تازه ای به خانه ی خود بدهید. راه حل دیگر استفاده از کاغذ دیواری مناسب و زیبا است.کاغذ دیواری ها نسبت به رنگ ها از جذابیت بیشتری برخودار هستند و میتوانند جایگزین مناسبی برای آن باشند.

درب منزلتعویض درب های قدیمی و نکاتی در بازسازی فضای داخلی:

درب های خانه های قدیمی مسلما بعد از چندین سال پوسیده  و خراب می گردند. درب های دستشویی و حمام به دلیل در معرض برخورد بودن با آب بیشتر از همه در معرض پوسیدگی قرار دارند. شما میتوانید با تعویض آن ها و استفاده از درب های جدید به زیبایی خانه ی خود کمک کنید.

کفپوشاستفاده از لمینت در کفپوش و نکاتی در بازسازی فضای داخلی:

بعد از دیوارپوش ها نوبت کفپوش های خانه است. از طرح کف خانه ی خود و یا موکت خسته شده اید؟ لمینت راه حل بسیار خوبی می باشد. لمینت ها و کفپوش ها این روز ها از محبوبیت بالایی برخوردار هستند و زیبایی خاصی دارند. استفاده از آن ها هم  هنگام بازسازی خانه ی شمابسیار مناسب می باشد. تمیز کردن لمینت ها هم بسیار آسان است.

 آپارتمان های نوساز معمولا دارای کفپوش هایی لمینیتی هستند. کفپوش‌های لمینیتی؛ کفپوش هایی چوب با قیمتی پاینتر می باشند. پس چرا این کفپوش ها را در بازسازی آپارتمان قدیمی خود مورد استفاده قرار ندهید. این نوع کفپوش ها می تواند حسابی هزینه های بازسازی شما را پایین بیاورند. در ضمن اهالی فن متخصص در زمینه دیوار پوش و کف پوش هم می توانند مشاوره های خوبی به شما بدهند و شما را راهنمایی کنند.

پنجره دو جداره

استفاده از پنجره های دو جداره نکاتی در بازسازی فضای داخلی:

مورد دیگری که در آپارتمان های نوساز مورد استفاده قرار می گیرد، پنجره های دو جداره است، پس اگر هنوز هم در خانه شما از آن پنجره های قدیمی یافت می شود سریع دست به کار شوید و آن ها را با پنجره های دو جدار جا به جا کنید، یادتان باشد که این پنجره ها در نمای ساختمان شما هم تاثیر گذار هستند و می توانید با یک تیر دو نشان بزنید، هم نمای خارجی و هم دکوراسیون داخلی خانه را شبیه آپارتمان های نوساز کنید. مطلب انواع پنجره در ساختمان، از قاب های چوبی تا upvc شما را با انواع پنجره ها آشنا خواهد کرد.

پنجره دو جدارهمهتابی های قدیمی دیگر منسوخ شده اند و لامپ های کم مصرف ال ای دی جایگزین خوبی برای این لامپ ها محسوب می شوند. این نوع لامپ ها هم بهتر هستند و هم دارای نور هایی با رنگ های مختلف هستند. از مباحث فنی و تاسیساتی محیط خود غافل نشوید و در حین بازسازی از سلامت و کارایی درست آن ها مطمئن شوید تا پس از بازسازی مشکلی برای تاسیسات شما پیش نیاید و محیط در سرما و گرما بتواند از پس متراژ خود برآید و بهترین بازدهی خود را داشته باشد. سیم کشی های محیط خود از یاد نبرده و از کارشناسان خود بخواهید آن ها را چک و در صورت نیاز ترمیم یا تعویض کنند. هرچه عمر بنا بیشتر باشد تغییرات اساسی تری نیاز دارد و لازم است لوله های آب و فاضلاب و سیم کشی های برق نیز تعویض یا ترمیم شود.

بازسازی خانه

 

طراحی منزل

طراحی منزل در ادامه مقالات گذشته نکاتی دیگر در راستای متفاوت شدن منزل شما:

استفاده از آثار هنری و نکات طراحی داخلی

معمولا یک اثر هنری زیبا توجه افراد را به خود جذب می کند.مانند یک نقاشی زیبا،مجسمه ی یک شخص تاریخی و یا خیالی،تابلو های رنگارنگ و…

با استفاده ی درست از آثار هنری میتوانیم یک فضای کلاسیک زیبا در خانه ی خود به وجود آوریم.البته دقت داشته باشید که اگر به عنوان مثال از یک تابلوی نقاشی استفاده میکنید،رنگ های به کار رفته در آن با سبک طراحی داخلی خانه ی شما و دکوراسیون داخلی اتاق شما همخوانی داشته باشد طراحی منزل .

استفاده از لوازم تزیینی مختلف

داخل هر خانه ای،گوشه و کنار خانه یک فضای خالی وجود دارد.برای استفاده ی بهینه از این فضا میتوانید از وسایل تزیینی مختلف استفاده کنید.مثلا می توانید برای زیبایی اتاق خود یا سالن پذیرایی از آباژور استفاده کنید.آباژور ها جنبه ی زیبایی خاصی دارند و می توان آن ها را کنار مبلمان خانه ی خود قرار داد.همچنین استفاده از شزلون هم زیبایی خاصی به اتاق شما می بخشد.

زمانی یک وسیله ی تزیینی به چشم می آید که در جای درست خودش باشد.به نقاط کانونی خانه ی خود دقت کنید.معمولا وسایلی که در نقطه ی کانونی خانه قرار می گیرند،بیشتر در معرض دید هستند طراحی منزل .

استفاده از مبلمان متناسب با سالن مورد نظر

سالن های پذیرایی دارای طرح های مختلفی هستند.برخی از آن ها به صورت مربعی هستند،برخی دیگر به صورت مستطیلی طراحی شده اند،بعضی از سالن ها به صورت ال انگلیسی طراحی شده اند و …

روانشناسی رنگ در دکوراسیون داخلی

با سلام خدمت دنبال کنندگان وب سایت دکوراسیون داخلی مارون دکور در ادامه ی موضوع مورد بحث که “چگونه منزل خودرا زیبا طراحی کنیم ” امشب قصد داریم به موضوع جالب و جذاب روانشناسی رنگ در دکوراسیون داخلی منازل بپردازیم.

سازگاری رنگ

شدیدا به این نکته توجه داشته باشید که اصلی ترین مساله ای که باید مد نظرتان قرار بگیرد این است که برای انتخاب نمودن وسایل دکوری منزلتان از وسایلی استفاده کنید که از نظر هارمونی رنگی با هم سازگاری داشته باشند به طوری که نگاه انسان از خیره شدن به این ترکیب رنگی خسته نشود مثلا اگر میز ناهارخوریی دارید که با رنگ قرمز تزیین گردیده نباید از صندلیی استفاده کنید که رنگ آن زرد است با این انتخاب اثربخشیی در جهت منفی بر روی ذهن مخاطب خود ایجاد می نمایید و این نوع انتخاب به هیچ عنوان زیبا به نظر نخواهد رسید پس سازگاری رنگ ها به عنوان یکی از مهمترین آیتم ها در روانشناسی رنگ دکوراسیون داخلی مد نظرتان قرار گیرد روانشناسی رنگ در دکوراسیون داخلی .

تضاد رنگی

در بخش بعد باید هوشمندانه از تضاد رنگی استفاده کنید به نحوی که مخاطبین شما با دیدن آن صحنه حس خوبی را جذب کنند مثلا اگر محیط منزل شما با رنگ قالب سفید ( یعنی اگر اکثر محیط منزل شما به رنگ سفید است ) بود میتوانید از یک دکوریی استفاده کنید که تضاد رنگی از نظر طیف رنگ با رنگ قالب بسیار است ، پس میتوانید در این حالت از دکوریی به رنگ مشکی استفاده نمایید تا هم تضاد رنگی باعث جذابتر شدن آن گردد و هم اصطلاحا چشماهن مخاطبان از یکنواختی آن اتاق خسته نمی گردد.

کارشناسان برتر علم معماری در دنیا پس از مطالعات فراوان پنج ترکیب رنگ را معرفی نموده اند که ما در مقالات بعدی به اختصار آن ها را معرفی مینماییم ، ولی در اینجا این رنگ ها را به صورت تیتر بار خدمت شما معرفی میکنیم :

 • بنفش – زرد – سفید – سبز
 • ترکیب نمودن از طیف های مختلف آبی – نارنجی
 • صورتی – بنفش – گلبهی – طوسی (همه ی موارد این لیست پر رنگ)
 • آبی – زرد – فیلی
 • آبی – سبز – سفید
نورپردازی در دکوراسیون داخلی

نورپردازی در دکوراسیون داخلی با سلام و عرض ادب خدمت دنبال کنندگان وب سایت معماری “مارون دکور” در ادامه ی پست قبل قصد داریم نکاتی را که به بهتر شدن دکوراسیون داخلی منزل شما کمک می کنند را خدمت شما علاقه مندان توضیح دهیم :

برای بهتر شدن محیط زندگیتان تغییرات بسیاری وجود دارند که از بین آنها تعدادی را انتخاب نموده ایم و برای اولین موضوع قصد داریم نورپردازی را توضیح دهیم ، نورپردازی مناسب برای اینکه وسایل شما بهتر دیده شوند نورپردازی در دکوراسیون داخلی . 

برای اینکه وسایل منزل شما بهتر و کاملتر دیده شوند و حتی میهمان های شما قادر باشند به درستی تمامی جزییات یک وسیله را تشخیص دهند به شما پیشنهاد میکنیم که وسایل خود را یا در جایی قرار دهید نورپردازی در دکوراسیون داخلی که نور کافی داشته باشند و با بوسیله ی لامپ های ال ای دی نور آن قسمت از محیط را به صورت کامل تامین نمایید.

به صورت کلی میتوان گفت که در دکوراسیون داخلی و طراحی داخلی نور آنچنان تاثیر بسازایی را ایفا می کند که این تاثیرات به صورت کاملا مستقیم بر سلامت روانی تک تک افراد حاظر در آن محیط نیز اثر خود را می گزارد.

در منازل به طور کلی فضاهای موجود در راهروها یک فظای بی روح و مرده محسوب می گردد ولی اگر کمی حوصله به خرج دهیم میتوانیم از همین فضا های مرده نیز استفاده ی قابل قبول بگیریم و با یک نورپردازی هوشمندانه و در عین حال ساده بهترین بهره وری را از این مکانها می گیریم و این مکان ها نیز دلچسب می گردند. کاهش بیش از حد نور در مکان زندگی میتواند افراد را به مسایل منفی بسیاری از قبیل پرخاشگری و یا افسردگی دچار نماید از همین رو به هیچ عنوان کاهش بیش از حد نور را در مخصوصا فصول سرد مانند پاییز و زمستان پیشنهاد نمی کنیم نورپردازی در دکوراسیون داخلی .

گروه دکوراسیون و طراحی داخلی مارون پیشنهادات جالبی برای نورپردازی منازل شما دارد ، اگر به نتایج قانع کننده ای در طراحی دکوراسیون منزل خود نرسیدید با ما تماس حاصل فرمایید.

نورپردازی در دکوراسیون داخلی

 

طراحی منزل

طراحی منزل از گذشته ای دور تا کنون همواره اصلی ترین دغدغه های خانم های خانه دار این موضوع بوده است که چگونه بتوانند طراحی منزل خود را به نحوی انجام دهند که هم زیبا باشد و هم متفاوت از سایرین ، ما در چند مقاله ی به هم پیوسته قصد داریم نکاتی را مطرح نماییم که به وسیله ی آنها طراحی دکوراسیون منزل متفاوت از سایرین داشته باشید.
همانگونه که اطلاع دارید داشتن منزلی زیبا که طراحی داخلی و دکوراسیون داخلی جذابی دارد میتواند به صورت مستقیم بر روحیه ی تک تک افراد خانواده اثر گذار باشد ، تمامی ما هر چند وقت یک بار علاقه داریم که طرحی متفاوت در دکور منزل خود داشته باشیم، وقتی مدت زیادی منزل خود رایکنواخت و با دکوراسیون داخلی بدون تغییر مشاهده می کنید ناخداگاه کسل میشوید. با ما همراه باشید تا نکات ارزشمندی را در این زمینه به شما آموزش دهیم.
برای بدست آوردن مکان زندگی با طراحی ایده آل خود میتوانید از افرادی که در زمینه ی طراحی دکوراسیون داخلی و بازسازی منزل فعالیت می نمایند استفاده نمایید و از راه کارهای ما استفاده کنید ، ولی در این مقاله راهکار های ساده ای را به شما پیشنهاد می کنیم تا بوسیله ی آنها محیط خود راجذاب تر بسازید و حس و حال زیباتری به محیط زندگی خود بدهید.

اگر میخواهید بدانید که آیا با ایجاد تغییراتی در یک اتاق میتوانید بهترین استفاده از نظر کاربری  از آن اتاق داشته باشید یا خیر این نکته ضروری است که ابتدا با عنصر های با اهمیت در طراحی یک اتاق آشنا شوید ، این عنصرها موارد زیر می باشند.

 • ابتدا تقسیم بندی درست فظاهای موجود در یک اتاق را انجام دهید
 • سیم کشی های داخلی اتاق
 • نورپردازی های موجود در اتاق
 • برسی کف اتاق
 • برسی نمودن سقف اتاق
 • برسی دقیق دیوار های اتاق
 • برسی نمودن کامل پنجره های اتاق

پس از اینکه موارد فوق را برسی نمودید  حال در گام دوم موضوع قرار دارید و میتوانید نتیجه های حاصل از این برسی های دقیق خود را در کنار هم قرار دهید و آمادگی برای تصمیم گیری چگونگی تغییر خود را بدست آورید ، بوسیله ی این اطلاعات مفید میتوانید جارجوب سبک جدید را در ذهن شکل دهید .

در تصمیم گیری اینکه طرح جدید دکوراسیون داخلی ما به چه نحوی باشد دو نکته ی با اهمیت را در نظر بگیرید ۱٫راحتی خود و اعضای خانواده ۲٫کارایی داشتن مدل طرح جدیدتان برای خانواده تان ، که هر دو نکته از اهمیت بالایی برخوردار می باشد در طراحی منزل .

نکته کلیدی در طراحی منزل : با تمام ارزشی که برای جذابیت و زیبایی قائل هستیم ، در صورتی که این جذابیت و زیبایی کارایی و راحتی منزل شما را زیر سوال ببرد ما این مدل تغییر را پیشنهاد نمی کنیم ، و تغییرات شما اگر طوری باشد که هر دو این نکات به نحو احسن رعایت گردد همه چیز درست انجام شده است. پس حس راحت بودن شما و نیز داشتن کارآیی لازم از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.